[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Consulta tècnicaHe estat revisant la pàgina: http://www.debian.org/international/l10n/po/ca i per contra http://ca.debian.net/ és evident que la segona és un subconjunt de la primera, ja que en la primera hi ha gent que hi participa però que no fa servir la llista. La pregunta és, quan s'envia un missatge amb pseudovincles , no es sincronitzen automàticament les dues pàgines? com funciona i es coordinen les dues pàgines exactament?
Gràcies.


Reply to: