[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Traducció Open OfficeOn Sun, Dec 26, 2010 at 08:33:36PM +0100, Sergi Casbas wrote:
> Algú sap a quina llista es tracten els errors en les traduccions de
> l'OpenOffice?

El projecte de traducció és a can Softcatalà:
openoffice@llistes.softcatala.org. Malauradament, les llistes rebutgen
correu de no subscrits, així que si vols enviar un informe d'error,
segurament t'hauràs de subscriure primer.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/


Reply to: