[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2]po-debconf://gnome-appletsgràcies dvd!
ací ja estan les modificacions pertinents fetes, a vore que vos sembla!

(supose que no té importància des del correu electrònic que ho envie, sempre que estiga registrat a la llista)
dews!

# translation of ca.po to
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
# Juan Andrés Gimeno Crespo <juagicre@fiv.upv.es>, 2007.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: guilherme.pastore@terra.com.br\n"
"POT-Creation-Date: 2006-08-08 10:19+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-07-16 11:57+0200\n"
"Last-Translator: zara\n"
"Language-Team: <ca@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../gnome-applets.templates:1001
msgid "Install cpufreq-selector with SUID root?"
msgstr "Voleu que s'instal·le cpufreq-selector com a SUID root?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../gnome-applets.templates:1001
msgid ""
"You have the option of installing a component of the CPU Frequency Scaling "
"Monitor (cpufreq-selector) with the SUID bit set."
msgstr "Teniu l'opció d'instal·lar el Monitor d'Escalat de Freqüència de la CPU (cpufreq-selector) amb el bit SUID activat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../gnome-applets.templates:1001
msgid ""
"If you make cpufreq-selector SUID, any user can then set the CPU's clock "
"frequency without needing any additional privileges. This could, however, "
"potentially allow it to be used during a security attack on your computer. "
"If in doubt, it is suggested that you install it without SUID."
msgstr "Si activeu l'SUID del cpufreq-selector, qualsevol usuari podrà activar el rellotge de la CPU sense cap privilegi addicional. D'altra banda, açò podria ser utilitzat amb força durant un atac de seguretat al sistema del vostre ordinador. Si teniu cap dubte, es suggereix que ho instal·leu sense SUID."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../gnome-applets.templates:1001
msgid ""
"The applet will continue to work if you choose to disable SUID for cpufreq-"
"selector, but only for monitoring the CPU clock frequency. You may need to "
"restart this applet before this decision takes effect."
msgstr "Si trieu desactivar l'SUID per al cpufreq-selector continuarà funcionant la monitorització de la freqüència del rellotge de la CPU de la miniaplicació. Haureu de reiniciar la miniaplicació per a que aquesta opció tinga efecte."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../gnome-applets.templates:1001
msgid "If you change your mind later, run \"dpkg-reconfigure gnome-applets\""
msgstr "Executeu «dpkg-reconfigure gnome-applets», si canvieu la vostra decisió més tard."


Reply to: