[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR2]po-debconf://gnome-appletsBones Juan Andrés,

Aquí tens el que jo he vist:

"Last-Translator: zara\n"
"Language-Team:  <ca@li.org>\n"

-- S'haurien de completar correctament aquests dos camps
(http://ca.debian.net/intro):
  Last-Translator: 'nom del traductor' <adreça@correu>
  Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>

#: ../gnome-applets.templates:1001
msgid "Install cpufreq-selector with SUID root?"
msgstr "Voleu que s'instal·le cpufreq-selector com a SUID root?"

-- Voleu instal·lar

#: ../gnome-applets.templates:1001
msgid ""
"You have the option of installing a component of the CPU Frequency Scaling "
"Monitor (cpufreq-selector) with the SUID bit set."
msgstr "Teniu l'opció d'instal·lar el Monitor d'Escalat de Freqüència
de la CPU (cpufreq-selector) amb el bit SUID activat."

-- Jo posaria «Podeu» en lloc de «Teniu l'opció», que em sona a
traducció directa de l'anglès, però és només un suggeriment.
-- El que sí que s'hauria de canviar és «Monitor d'Escalat de
Freqüència» a «Monitor de l'escalat de la frequència de la CPU», que
és com es tradueix al Gnome ->
http://l10n.gnome.org/POT/gnome-applets.HEAD/gnome-applets.HEAD.ca.po

#: ../gnome-applets.templates:1001
msgid ""
"If you make cpufreq-selector SUID, any user can then set the CPU's clock "
"frequency without needing any additional privileges. This could, however, "
"potentially allow it to be used during a security attack on your computer. "
"If in doubt, it is suggested that you install it without SUID."
msgstr "Si activeu l'SUID del cpufreq-selector, qualsevol usuari podrà
activar el rellotge de la CPU sense cap privilegi addicional. D'altra
banda, açò podria ser utilitzat amb força durant un atac de seguretat
al sistema del vostre ordinador. Si teniu cap dubte, es suggereix que
ho instal·leu sense SUID."

-- sense que requereixi cap privilegi addicional
-- Jo treuria el «D'altra banda»
-- l'«amb força» sobra, el «sistema del» també

#: ../gnome-applets.templates:1001
msgid ""
"The applet will continue to work if you choose to disable SUID for cpufreq-"
"selector, but only for monitoring the CPU clock frequency. You may need to "
"restart this applet before this decision takes effect."
msgstr "Si trieu desactivar l'SUID per al cpufreq-selector continuarà
funcionant la monitorització de la freqüència del rellotge de la CPU
de la miniaplicació. Haureu de reiniciar la miniaplicació per a que
aquesta opció tinga efecte."

-- jo canviaria de lloc el «continuarà funcionant» i ho posaria
després de «CPU de la miniaplicació».

#: ../gnome-applets.templates:1001
msgid "If you change your mind later, run \"dpkg-reconfigure gnome-applets\""
msgstr "Executeu «dpkg-reconfigure gnome-applets», si canvieu la
vostra decisió més tard."

-- Si canvieu d'opinió més tard, executeu «dpkg-reconfigure gnome-applets».

Bona feina!

Salut,
David.

Reply to: