[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Revisió release-notes [en: 1.287, ca: 1.27] Hola llista,

 Aquí us envio el document actualitzat per a la
versió en anglès 1.287 -ja m'he adonat que el fitxer
inclou control de versions-, us recordo que he agafat
el català 1.27, de manera que a dia d'avui ja està al
dia.

 Faig nota de coses que he vist estranyes -ometent
altres que les useu-:

###
 · upgrade report -- > informe d'error
(Veuria millor "informe d'actualització").

 · L'actualització ja haurà aconseguit i activat les
claus que signen
(Proposo emprar "obtingut i habilitat", tot i que no
és capdal).
(Sempre uso "enabled -> habilitat").

 · l'lsmod
(Seguint l'estil hauria de ser "el lsmod" -m'he adonat
que una entrada no ho du així-).


- No les he tocat
 · l'lsmod
(Seguint l'estil hauria de ser "el lsmod", fins i tot
se us ha escapat un que ho du així).

 · eixida
(Seguint l'acord a totes les llistes de traducció s'ha
d'emprar "sortida", almenys quan es tracti de la
sortida d'informació en un programa).


- Aquesta no l'entenc, i potser sigui pel costum a
XFree86
 · Les X.org
 · del teclat a les X per a alguns idiomes
(Opto per "X.org" i quan es parla de "X" indicar
"sistema d'X", tot en singular).


- Que algú revisi el segon paràgraf que segueix (és
nou, coneixements TCP):
 · <sect1 id="window-scaling">

###Notes
 - son: és tenir son
  · Amb son no es pot conduir.
 - són: verb ser
  · Aquesta gent són la pera.

 - per + infinitiu
(S'usa en oracions casuals i finals que depenen d'un
verb dacció voluntària).
  · Per defecte.
  · En eixe cas haureu de decidir per vosaltres
mateixos.
 - per a + infinitiu
(S'usa en oracions finals (entendre com a no casuals
:) que depenen d'un verb dacció no voluntària o verb
en forma pronominal).
  · Per a actualitzar la llista de paquets.
  · Els nostres llançaments per a altres
arquitectures.

###Truc
(Aquest comandament és un truc per a trobar el binari
de plantilla de traducció (.mo) hi ha la cadena que es
tradueix).
 grep -R "duled to be installed, r"
/usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/*.mo
(Després l'obres amb el Mignight Commander (mc) i
llegeixes l'entrada en anglès i català alhora com si
editessis).
 mc /usr/share/locale/ca/LC_MESSAGES/

###

 Mireu què us sembla i s'agrairà qualsevol correcció.

 Toni

Sort

######## Antoni Bella Perez ######################
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## Correu-e :	<bella5 AT teleline DOT es>	##,
## ID de Jabber: vasten AT jabber DOT org	## i
col·laborador dels projectes:
  Debian en català: http://www.debian.org/international/Catalan/
  KDE en català: http://l10n.kde.org/teams/infos.php?teamcode=ca
  T.P: http://www.iro.umontreal.ca/translation/registry.cgi?team=ca
-


    
____________________________________________________________________________________
LLama Gratis a cualquier PC del Mundo. 
Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto. 
http://es.voice.yahoo.com

Attachment: release-notes.ca.sgml.bz2
Description: 2177387934-release-notes.ca.sgml.bz2


Reply to: