[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Urgent -- Release announcement for EtchA Diumenge 08 Abril 2007 17:04, Roger Pueyo Centelles va escriure:
> Hola,
>
> El 08/04/07, Jordà Polo <jorda@ettin.org> ha escrit:
> > Moltes gràcies a tots dos ;)
> >
> :)
> :
> > <p>Amb el nou procés d'instal·lació completament integrat,
> >
> > > Debian GNU/Linux 4.0 permet de forma innovadora l'ús de de
> > > particions xifrades. Aquesta alliberament introdueix un entorn gràfic
> > > d'instal·lació desenvolupat de nou que suporta scripts amb caràcters
> > > compostos i idiomes complexos; el sistema d'instal·lació per a Debian
> > > GNU/Linux s'ha traduït a 58 idiomes.</p>
> >
> > de de -> de
> > Aquesta alliberament -> Aquest llançament/alliberament
> > scripts amb caràcters -> sistemes d'escriptura amb caràcters ?
>
> "Aquest llançament" em sona bé.
> script -> havia interpretat script com a programa, no com a escriptura...
>
> > <p>També a partir de Debian GNU/Linux 4.0, el sistema de gestió de
> >
> > > paquets s'ha millorat pel que fa a seguretat i eficiència. L'APT segur
> > > permet la verificació de la integritat dels paquets descarregats des de
> > > les rèpliques. Els índexs de paquets actualitzats no es descarregaran
> > > per complet, sinó que s'actualitzen amb fitxers més petits que contenen
> > > només les diferències respecte les versions anteriors.</p>
> >
> > A partir de Debian GNU/Linux 4.0, el sistema de gestió de paquets ha
> > millorat... ?
>
> millorat en seguretat i eficàcia.
>
> > <p>Debian GNU/Linux funciona en un ampli rang d'ordinadors que van des
> >
> > > d'agendes electròniques i ordinadors portàtils fins a supercomputadors,
> > > sense descurar qualsevol cosa intermitja. En total, es dóna
> > > suport a onze arquitectures, incloent Sun SPARC (sparc), HP Alpha
> > > (alpha), Motorola/IBM PowerPC (powerpc), els IA-32 (i386) i IA-64
> > > (ia64) d'Intel, HP PA-RISC (hppa), MIPS (mips, mipsel), ARM (arm),
> > > IBM S/390 (s390) i &ndash; com a novetat a Debian GNU/Linux 4.0
> > > &ndash; AMD64 i Intel EM64T (amd64).</p>
> >
> > qualsevol cosa intermitja -> cap maquinari/ordinador intermedi/entre
> > aquests ?
>
> incloent-hi qualsevol ordinador intermedi.
>
> > <h2>Quant a Debian</h2>
> >
> > > <p>Debian GNU/Linux és un sistema operatiu lliure, desenvolupat per més
> >
> > d'un miler
> >
> > > de voluntaris al voltant de tot el món que col·laboren mitjançant la
> >
> > Internet. La dedicació
> >
> > > de Debian al Programari Lliure, la seva naturalesa no comercial i el
> > > seu
> >
> > model de
> >
> > > desenvolupament obert la fan única entre les distribucions
> >
> > GNU/Linux.</p>
> >
> > la Internet -> Internet ?
>
> Sí, jo mai he sentit dir "la Internet" a ningú. Malgrat això, en el release
> announcement de la 3.1 hi posava la Internet.
>
>
> La resta de canvis que proposes em semblen bé o són les correctes (de de,
> present, ...).
>
> Salut!

Per a mi també. Amb les presses va ser tot una mica precipitat, etc. Però 
mira, ja està fet.

Leo

-- 
--
Linux User 152692
PGP: 0xF944807E
Catalonia

Attachment: pgpLwILjRu3H0.pgp
Description: PGP signature


Reply to: