[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Urgent -- Release announcement for EtchHola,

El 08/04/07, Jordà Polo <jorda@ettin.org> ha escrit:
Moltes gràcies a tots dos ;)
:)

> <p>Amb el nou procés d'instal·lació completament integrat,
> Debian GNU/Linux 4.0 permet de forma innovadora l'ús de de
> particions xifrades. Aquesta alliberament introdueix un entorn gràfic
> d'instal·lació desenvolupat de nou que suporta scripts amb caràcters
> compostos i idiomes complexos; el sistema d'instal·lació per a Debian
> GNU/Linux s'ha traduït a 58 idiomes.</p>

de de -> de
Aquesta alliberament -> Aquest llançament/alliberament
scripts amb caràcters -> sistemes d'escriptura amb caràcters ?

"Aquest llançament" em sona bé.
script -> havia interpretat script com a programa, no com a escriptura...

> <p>També a partir de Debian GNU/Linux 4.0, el sistema de gestió de
> paquets s'ha millorat pel que fa a seguretat i eficiència. L'APT segur
> permet la verificació de la integritat dels paquets descarregats des de
> les rèpliques. Els índexs de paquets actualitzats no es descarregaran
> per complet, sinó que s'actualitzen amb fitxers més petits que contenen
> només les diferències respecte les versions anteriors.</p>

A partir de Debian GNU/Linux 4.0, el sistema de gestió de paquets ha
millorat... ?
millorat en seguretat i eficàcia.

> <p>Debian GNU/Linux funciona en un ampli rang d'ordinadors que van des
> d'agendes electròniques i ordinadors portàtils fins a supercomputadors,
> sense descurar qualsevol cosa intermitja. En total, es dóna
> suport a onze arquitectures, incloent Sun SPARC (sparc), HP Alpha
> (alpha), Motorola/IBM PowerPC (powerpc), els IA-32 (i386) i IA-64
> (ia64) d'Intel, HP PA-RISC (hppa), MIPS (mips, mipsel), ARM (arm),
> IBM S/390 (s390) i &ndash; com a novetat a Debian GNU/Linux 4.0
> &ndash; AMD64 i Intel EM64T (amd64).</p>

qualsevol cosa intermitja -> cap maquinari/ordinador intermedi/entre aquests ?
incloent-hi qualsevol ordinador intermedi.

> <h2>Quant a Debian</h2>
>
> <p>Debian GNU/Linux és un sistema operatiu lliure, desenvolupat per més d'un miler
> de voluntaris al voltant de tot el món que col·laboren mitjançant la Internet. La dedicació
> de Debian al Programari Lliure, la seva naturalesa no comercial i el seu model de
> desenvolupament obert la fan única entre les distribucions GNU/Linux.</p>

la Internet -> Internet ?
Sí, jo mai he sentit dir "la Internet" a ningú. Malgrat això, en el release announcement de la 3.1 hi posava la Internet.
 

La resta de canvis que proposes em semblen bé o són les correctes (de de, present, ...).

Salut!

Reply to: