[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://cupsysOn Mon, Mar 19, 2007 at 08:58:23PM +0100, David Aguilera wrote:
> Jo crec que una bona traducció seria "en brut", com "raw data", que
> són dades sense processar, que encara no s'han manipulat. Crec que ben
> posat, queda la mar de bé (o, almenys, millor que "cru" xD):

Just el que buscava, gràcies! ;)Reply to: