[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://boot-new/boot-new.xmlIndex: ca/boot-new/boot-new.xml
===================================================================
--- ca/boot-new/boot-new.xml	(revision 45723)
+++ ca/boot-new/boot-new.xml	(working copy)
@@ -101,10 +101,9 @@
 <userinput>root=/dev/<replaceable>yyyy</replaceable></userinput>.
 Reemplaceu les <replaceable>yyyy</replaceable> amb el nom Linux de la partició
 on heu instal·lat el sistema (p.ex. <filename>/dev/sda1</filename>); heu anotat
-això abans. Es recomana l'opció <userinput>video=font:VGA8x8</userinput>
-especialment per als usuaris amb pantalles petites. El nucli seleccionaria una font
-més maca (6x11) però com que el controlador de la consola per aquesta font pot
-penjar la màquina, és més segur utilitzar 8x16 o 8x8 en aquesta fase. Podeu
+això abans. Pels usuaris que tinguin pantalles menudes, afegir 
+<userinput>fbcon=font:VGA8x8</userinput> (o <userinput>video=font:VGA8x8</userinput> 
+als nuclis pre-2.6) podria millorar la legibilitat. Podeu
 canviar-ho en qualsevol moment.
 
 </para><para>

Reply to: