[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/boot-installer/m68k.xmlIndex: ca/boot-installer/m68k.xml
===================================================================
--- ca/boot-installer/m68k.xml	(revision 45723)
+++ ca/boot-installer/m68k.xml	(working copy)
@@ -214,11 +214,13 @@
 
 </para><para>
 
-Els Macs necessiten del carregador <command>Penguin</command>. Si no
-teniu les eines per gestionar un arxiu <command>Stuffit</command>,
-&penguin19.hfs; és una imatge de disc amb <command>Penguin</command>
-descomprimida. A <xref linkend="create-floppy"/> es descriu com copiar
-la imatge al disquet.
+Els Macs necessiten del carregador <command>Penguin</command>, que es pot
+descarregar des de <ulink url="&url-m68k-mac;">el projecte de sourceforge.net
+Linux/mac68k</ulink>. Si no teniu les eines per gestionar un arxiu 
+<command>Stuffit</command>, podeu posar-lo a un disquet amb format MacOS 
+des d'un altra màquina amb GNU/Linux amb qualsevol arquitectura junt a
+les eines <command>hmount</command>, <command>hcopy</command>, i 
+<command>humount</command> de la suite <classname>hfsutils</classname>.
 
 </para><para>
 

Reply to: