[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://kdebaseContinuem amb la neteja de po-debconf. Aquesta vegada, paquets amb
traducció però sense «Last-Translator:».

He buscat informació del traductor anterior als changelogs dels paquets,
per tal de donar el crèdit oportú. Crec que les dades són més o
menys correctes. (El mateix per als dos propers RFR que enviaré en breu:
man-db i wine.)

Potser hauria d'haver avisat als traductors abans d'enviar res, però
com que fa anys de la darrera actualització, els he considerat com
oblidats. M'encantarà que em demostreu el contrari amb més activitat
a la llista! ;)

Salut.
#
# Catalan translation for kdebase package.
# Copyright (C) 2007 Debian Qt/KDE Maintainers.
# This file is distributed under the same license as the kdebase
# package.
#
# Antoni Bella Perez <bella5@teleline.es>, 2002, 2003.
# Jordà Polo <jorda@ettin.org>, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 3.1.5-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-qt-kde@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-08 04:31+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-21 23:02+0100\n"
"Last-Translator: Jordà Polo <jorda@ettin.org>\n"
"Language-Team: Català <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:1001
msgid "Select the desired default display manager."
msgstr "Seleccioneu el gestor d'entrada predeterminat."

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:1001
msgid ""
"A display manager is a program that provides graphical login capabilities "
"for the X Window System."
msgstr ""
"Un gestor d'entrada és un programa que proporciona una entrada gràfica per "
"al sistema X Window."

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:1001
msgid ""
"Only one display manager can manage a given X server, but multiple display "
"manager packages are installed.  Please select which display manager should "
"run by default."
msgstr ""
"Només un gestor d'entrada pot controlar un servidor d'X donat, però és "
"possible tenir més d'un gestor d'entrada instal·lat. Si us plau, seleccioneu "
"quin gestor d'entrada hauria d'executar-se per defecte."

#. Type: select
#. Description
#: ../kdm.templates:1001
msgid ""
"(Multiple display managers can run simultaneously if they are configured to "
"manage different servers; to achieve this, configure the display managers "
"accordingly, edit each of their init scripts in /etc/init.d, and disable the "
"check for a default display manager.)"
msgstr ""
"(És possible executar múltiples gestors d'entrada simultàniament si estan "
"configurats per gestionar diferents servidors; per tal d'aconseguir-ho, "
"configureu els gestors d'entrada corresponents, editeu cadascun dels guions "
"d'arrencada que hi ha a /etc/init.d, i finalment desactiveu la comprovació "
"de gestor d'entrada predeterminat.)"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kdm.templates:3001
msgid "Do you wish to stop the kdm daemon?"
msgstr "Voleu aturar el dimoni kdm?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../kdm.templates:3001
msgid ""
"The K Desktop manager (kdm) daemon is typically stopped on package upgrade "
"and removal, but it appears to be managing at least one running X session. "
"If kdm is stopped now, any X sessions it manages will be terminated. "
"Otherwise you may leave kdm running, and the new version will take effect "
"the next time the daemon is restarted."
msgstr ""
"El dimoni del gestor d'entrada de KDE (kdm) normalment s'atura en "
"actualitzar o esborrar el paquet, però sembla que en aquests moments encara "
"hi ha una sessió d'X en funcionament. Si atureu kdm ara, qualsevol sessió X "
"controlada per aquest també s'aturarà. Tanmateix, podeu continuar executant "
"kdm, i tindreu disponible la nova versió així que torneu a iniciar el dimoni."

Reply to: