[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Fwd: Correcció d'estil al manual

---------- Forwarded message ----------
From: Roger Valls Adors <roger.valls@gmail.com>
Date: Feb 7, 2007 10:13 PM
Subject: Correcció d'estil al manual
To: SmartList <debian-l10n-catalan-request@lists.debian.org>

Al final de la secció
Instal·lació de la versió 4.0 del sistema Debian GNU/Linux per a l'arquitectura powerpc
es repeteix dos cops "probablement"

"
Dit això, esperem que disposeu del temps necessari per llegir la major part del manual, ja que, probablement, això us permetrà una instal·lació probablement més satisfactòria i amb més informació.
"

--
roger

Reply to: