[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: Correcció d'estil al manualHola,

On Thu, 2007-02-08 at 10:48:34 +0100, Roger Valls Adors wrote:
> Al final de la secció
> Instal·lació de la versió 4.0 del sistema Debian GNU/Linux per a
> l'arquitectura 
> powerpc<http://d-i.alioth.debian.org/manual/ca.powerpc/pr01.html>
> es repeteix dos cops "probablement"
> 
> "
> Dit això, esperem que disposeu del temps necessari per llegir la major part
> del manual, ja que, probablement, això us permetrà una instal·lació
> probablement més satisfactòria i amb més informació.
> "

Fet.

merci,
guillemReply to: