[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/boot-new/boot-new.xmlActualització, també adjunto el diff.

Attachment: boot-new.xml
Description: XML document

Index: ca/boot-new/boot-new.xml
===================================================================
--- ca/boot-new/boot-new.xml	(revision 44287)
+++ ca/boot-new/boot-new.xml	(working copy)
@@ -1,8 +1,8 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 40671 -->
+<!-- original version: 43599 -->
 
 <chapter id="boot-new">
- <title>Arrancada del vostre nou sistema Debian</title>
+ <title>Arrancada del nou sistema Debian</title>
 
  <sect1 id="base-boot"><title>El moment de la veritat</title>
 <para>
@@ -10,71 +10,97 @@
 La primera arrencada del vostre sistema pels seus propis mitjans és el que els
 enginyers electrònics anomenen la <quote>prova de foc</quote>.
 
+</para><para arch="x86">
+
+Si heu realitzat una instal·lació predeterminada, el primer que hauríeu
+de veure en arrencar el sistema és el menú del carregador de l'arrencada
+<classname>grub</classname>, o bé el <classname>lilo</classname>.
+Les primeres opcions al menú seran per al nou sistema Debian. Si es
+detecten altres sistemes operatius durant el procés d'instal·lació
+(com ara Windows), es llistaran en el menú a continuació de les entrades
+dedicades a Debian.
+
 </para><para>
 
-Si esteu arrencant directament amb Debian, i el sistema no comença a
-funcionar, utilitzeu el vostre medi d'instal·lació original, o bé inseriu
-el disquet d'arrencada personalitzat si en teniu, i torneu a inicieu el
-vostra sistema. D'aquesta manera, probablement necessitareu afegir algun
-argument d'arrencada com
-<userinput>root=<replaceable>arrel</replaceable></userinput>, on
-<replaceable>l'arrel</replaceable> és la vostra partició arrel, com per
-exemple <filename>/dev/sda1</filename>.
-D'altra banda, vegeu <xref linkend="rescue"/> per instruccions per a usar
-el mode intern de rescat de l'instal·lador.
+Si el sistema no s'inicialitza correctament, que no entri el pànic. Si
+la instal·lació ha finalitzat amb èxit, és molt probable que
+només sigui un problema menor que estigui dificultant l'arrencada
+de Debian. En la majoria de casos, aquest tipus de problemes es poden
+solucionar sense repetir la instal·lació. Una opció per solucionar
+els problemes és utilitzar el mode rescat integrat en l'instal·lador
+(vegeu <xref linkend="rescue"/>).
 
+</para><para>
+
+Si sou nou a Debian i Linux, tal vegada necessiteu l'ajuda d'usuaris
+més experimentats. <phrase arch="x86">Per a ajuda en línia podeu provar
+els canals d'IRC #debian o #debian-boot a la xarxa OFTC. Alternativament
+podeu preguntar a la <ulink url="&url-list-subscribe;">llista de correu
+debian-user</ulink>.</phrase>
+<phrase arch="not-x86">Per a arquitectures menys
+habituals, com &arch-title;, el millor és preguntar a
+la <ulink url="&url-list-subscribe;">llista de correu
+debian-&arch-listname;</ulink>.</phrase>
+També podeu enviar un informe d'instal·lació tal i com es descriu a
+<xref linkend="submit-bug"/>. Si us plau, assegureu-vos de descriure
+clarament la situació i d'incloure tots els missatges mostrats que
+puguin ser d'ajuda als demés a l'hora de diagnosticar el problema.
+
+</para><para arch="x86">
+
+Si teníeu altres sistemes operatius instal·lats a la màquina i no
+s'han detectat correctament, envieu també un informe d'instal·lació.
+
 </para>
 
-  <sect2 arch="m68k"><title>Arrencada en un BAVE'M 6000</title>
+  <sect2 arch="m68k"><title>Arrencada en un BVME 6000</title>
 <para>
 
-Si acabeu de realitzar una instal·lació sense disc en una màquina BVM o
-Motorola VMEbus: un cop el sistema hagi carregat el programa
-<command>tftplilo</command> des del servidor TFTP, entreu un dels següents en
-l'indicador <prompt>LILO Boot:</prompt>:
+Si acabeu de realitzar una instal·lació sense disc en una màquina
+BVM o Motorola VMEbus, tant bon punt el sistema carregui el programa
+<command>tftplilo</command> des del servidor TFTP, haureu d'introduir
+a l'indicador <prompt>LILO Boot:</prompt> una de les opcions següents:
 
 <itemizedlist>
 <listitem><para>
 
 <userinput>b6000</userinput> seguit de &enterkey;
-per arrencar un BVME 4000/6000
+per a arrencar un BVME 4000/6000
 
 </para></listitem><listitem><para>
 
 <userinput>b162</userinput> seguit de &enterkey;
-per arrencar un MVME162
+per a arrencar un MVME162
 
 </para></listitem><listitem><para>
 
 <userinput>b167</userinput> seguit de &enterkey;
-per arrencar un MVME166/167
+per a arrencar un MVME166/167
 
 </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
-</para>
-
    </sect2>
 
   <sect2 arch="m68k"><title>Arrencada en un Macintosh</title>
 
 <para>
 
-Aneu al directori que conté els fitxers d'instal·lació i inicieu el programa
-d'arrencada <command>Penguin</command>, prement la tecla
-<keycap>command</keycap>. Aneu al diàleg d'<userinput>Arranjament</userinput>
-(<keycombo><keycap>command</keycap> <keycap>T</keycap> </keycombo>), i
-localitzeu la línia d'opcions del nucli, que hauria d'assemblar-se a
-<userinput>root=/dev/ram video=font:VGA8x16</userinput>.
+Aneu al directori que conté els fitxers d'instal·lació i inicieu el
+carregador de l'arrencada <command>Penguin</command>, prement la tecla
+<keycap>command</keycap>. Aneu al diàleg <userinput>Settings</userinput>
+(<keycombo> <keycap>command</keycap> <keycap>T</keycap> </keycombo>),
+i localitzeu la línia d'opcions del nucli, que hauria de ser semblant
+a <userinput>root=/dev/ram video=font:VGA8x16</userinput>.
 
 </para><para>
 
 Haureu de canviar l'entrada a
 <userinput>root=/dev/<replaceable>yyyy</replaceable></userinput>.
 Reemplaceu les <replaceable>yyyy</replaceable> amb el nom Linux de la partició
-on vau instal·lar el sistema (p.ex. <filename>/dev/sda1</filename>); heu anotat
+on heu instal·lat el sistema (p.ex. <filename>/dev/sda1</filename>); heu anotat
 això abans. Es recomana l'opció <userinput>video=font:VGA8x8</userinput>
-especialment als usuaris amb pantalles petites. El nucli seleccionaria una font
+especialment per als usuaris amb pantalles petites. El nucli seleccionaria una font
 més maca (6x11) però com que el controlador de la consola per aquesta font pot
 penjar la màquina, és més segur utilitzar 8x16 o 8x8 en aquesta fase. Podeu
 canviar-ho en qualsevol moment.
@@ -82,20 +108,21 @@
 </para><para>
 
 Si no voleu arrencar el GNU/Linux immediatament cada vegada que inicieu,
-desseleccioneu l'opció <userinput>Auto Arrencada</userinput>. Deseu el vostre
-arranjament al fitxer <filename>Prefs</filename> utilitzant l'opció
-<userinput>Desa l'arranjament com a predeterminat</userinput>.
+desseleccioneu l'opció <userinput>Auto Boot</userinput>. Deseu la vostra
+configuració al fitxer <filename>Prefs</filename> utilitzant l'opció
+<userinput>Save Settings As Default</userinput>.
 
 </para><para>
 
-Seleccioneu ara <userinput>Arrencar ara</userinput> (<keycombo>
+Seleccioneu ara <userinput>Boot Now</userinput> (<keycombo>
 <keycap>command</keycap> <keycap>B</keycap> </keycombo>) per iniciar el
-GNU/Linux recent instal·lat en comptes del sistema d'instal·lació RAMdisk.
+GNU/Linux recentment instal·lat en comptes del sistema d'instal·lació
+RAMdisk.
 
 </para><para>
 
-Debian hauria d'arrencar, i hauríeu de veure el mateix missatge que quan
-vau arrencar el sistema d'instal·lació per primera vegada, seguit per alguns
+Debian hauria d'arrencar, i hauríeu de veure el mateix missatge que en
+arrencar el sistema d'instal·lació per primera vegada, seguit d'alguns
 missatges nous.
 
 </para>
@@ -106,22 +133,22 @@
 <para>
 
 Si la màquina falla en arrencar després de completar la instal·lació, i
-es para amb un indicador <prompt>boot:</prompt>, intenteu-ho teclejant
+s'atura amb un indicador <prompt>boot:</prompt>, proveu de teclejar
 <userinput>Linux</userinput> seguit de &enterkey;. (La configuració
 d'arrencada predeterminada a <filename>quik.conf</filename> té l'etiqueta
 Linux). Les etiquetes definides a <filename>quik.conf</filename> es
 mostraran si premeu la tecla <keycap>Tab</keycap> a l'indicador
 <prompt>boot:</prompt>. També podeu provar d'arrencar de nou amb
 l'instal·lador, i editar el <filename>/target/etc/quik.conf</filename> que
-el pas <guimenuitem>Instal·la el Quik al disc dur</guimenuitem>
+el pas <guimenuitem>Instal·la quik en un disc dur</guimenuitem>
 ha col·locat allà. A <ulink url="&url-powerpc-quik-faq;"></ulink> podeu
 trobar pistes per tractar amb el <command>quik</command>.
 
 </para><para>
 
 Per arrencar de nou en el MacOS sense reinicialitzar la nvram, teclegeu
-<userinput>bye</userinput> a l'indicador del OpenFirmware (suposant que
-el MacOS no s'hagi tret de la màquina). Per obtenir un indicador de
+<userinput>bye</userinput> a l'indicador de l'OpenFirmware (suposant que
+el MacOS no s'hagi esborrat de la màquina). Per obtenir l'indicador de
 l'OpenFirmware, manteniu premudes les tecles <keycombo> <keycap>command</keycap>
 <keycap>option</keycap> <keycap>o</keycap> <keycap>f</keycap>
 </keycombo> mentre feu una arrencada en fred de la màquina. Si necessiteu
@@ -133,10 +160,10 @@
 
 </para><para>
 
-Si utilitzeu <command>BootX</command> per arrencar amb el sistema instal·lat,
-només seleccioneu el nucli desitjat en la carpeta <filename>Linux
-Kernels</filename>, deseleccioneu l'opció ramdisk, i afegiu un dispositiu
-arrel que correspongui amb la vostra instal·lació; p. ex.
+Si utilitzeu <command>BootX</command> per arrencar el sistema instal·lat,
+simplement seleccioneu el nucli desitjat en la carpeta <filename>Linux
+Kernels</filename>, desseleccioneu l'opció ramdisk, i afegiu un dispositiu
+arrel que es correspongui amb la vostra instal·lació; p. ex.
 <userinput>/dev/hda8</userinput>.
 
 </para>
@@ -154,36 +181,36 @@
 </para><para>
 
 Si manteniu el MacOS i en algun punt us canvia la variable
-<envar>boot-device</envar> de l'OpenFirmware hauríeu de tornar a
+<envar>boot-device</envar> de l'OpenFirmware, hauríeu de tornar a
 assignar a l'OpenFirmware la seva configuració predeterminada. Per fer
-això manteniu les tecles <keycombo><keycap>command</keycap>
+això, mantingueu les tecles <keycombo><keycap>command</keycap>
 <keycap>option</keycap> <keycap>p</keycap> <keycap>r</keycap>
 </keycombo> premudes mentre arrenqueu la màquina en fred.
 
 </para><para>
 
-Es mostraran les etiquetes definides a <filename>yaboot.conf</filename>
+Podeu veure les etiquetes definides a <filename>yaboot.conf</filename>
 si premeu la tecla <keycap>Tab</keycap> a l'indicador
 <prompt>boot:</prompt>.
 
 </para><para>
 
-Reinicialitzar l'OpenFirmware en el maquinari dels G3 o G4 causarà que
-arrenqui &debian; de manera predeterminada (si heu fet les particions
-correctament i heu situat la partició de l'Apple_Bootstrap en primer lloc).
+Reinicialitzar l'OpenFirmware en el maquinari dels G3 o G4 farà que
+&debian; arrenqui amb les opcions predeterminades (si heu fet les particions
+correctament i heu situat la partició «Apple_Bootstrap» en primer lloc).
 Si teniu &debian; en un disc SCSI i el MacOS en un disc IDE, pot ser que
-això no funcioni i que hàgiu d'entrar a l'OpenFirmware i configurar la
+això no funcioni i que hagueu d'entrar a l'OpenFirmware i configurar la
 variable <envar>boot-device</envar>; normalment el <command>ybin</command>
-fa això automàticament.
+ho farà automàticament.
 
 </para><para>
 
-Després d'arrencar &debian; per primer cop podreu afegir qualsevol opció
-addicional que desitgeu (com opcions per a l'arrencada dual) a
+Després d'arrencar &debian; per primer cop podreu afegir
+qualsevol opció addicional que desitgeu (com ara l'arrencada dual) a
 <filename>/etc/yaboot.conf</filename> i executar <command>ybin</command>
-per actualitzar la taula de particions la configuració de la qual hàgiu
-canviat. Si us plau, per més informació llegiu el
-<ulink url="&url-powerpc-yaboot-faq;">yaboot HOWTO</ulink>.
+per actualitzar la taula de particions o d'altres canvis en la
+configuració. Si us plau, per a més informació llegiu el <ulink
+url="&url-powerpc-yaboot-faq;">yaboot HOWTO</ulink>.
 
 </para>
    </sect2>
@@ -196,65 +223,77 @@
 
 <para>
 
-Una vegada arranqui el vostre sistema, veureu un indicador d'entrada
+Una vegada arrenqui el sistema, veureu un indicador d'entrada
 (login). Entreu utilitzant el nom d'usuari personal i la contrasenya
-que hàgiu seleccionat durant el procés d'instal·lació. El vostre
-sistema és ara a punt per ésser utilitzat.
+seleccionada durant el procés d'instal·lació. El vostre sistema ja
+està a punt per a ser utilitzat.
 
 </para><para>
 
-Si sou un usuari nou, potser voleu explorar la documentació que ja està
-instal·lada en el sistema quan comenceu a utilitzar-lo. Actualment hi ha
-diversos sistemes de documentació; s'està fent feina per integrar els
-diferents tipus de documentació. Aquí teniu alguns punts de partida.
+Si sou un usuari nou, tal vegada us interessi explorar la
+documentació que ja està instal·lada en el sistema quan comenceu
+a utilitzar-lo. Actualment hi ha diversos sistemes de documentació,
+i s'està treballant en integrar-los. A continuació teniu alguns punts
+de partida.
 
 </para><para>
 
 La documentació que acompanya als programes que teniu instal·lats és a
 <filename>/usr/share/doc/</filename>, sota un subdirectori que s'anomena
-com el programa. Per exemple, la Guia d'usuari de l'APT per utilitzar
-<command>apt</command> per instal·lar altres programes en el sistema, es
-troba a <filename>/usr/share/doc/apt/guide.html/index.html</filename>.
+com el programa (o, per ser més precisos, com el nom del paquet Debian
+que conté el programa). Tanmateix, sovint es pot trobar documentació
+mes àmplia empaquetada per separat en paquets especials que normalment
+no s'instal·len. Per exemple, la documentació sobre el l'eina
+d'administració de paquets <command>apt</command> es pot trobar als
+paquets <classname>apt-doc</classname> o <classname>apt-howto</classname>.
 
 </para><para>
 
-Addicionalment, hi ha algunes carpetes especials dins de la
+Addicionalment, hi ha alguns directoris especials dins de la
 jerarquia de <filename>/usr/share/doc/</filename>. Els
 COM ES FA de Linux s'instal·len en format
-<emphasis>.gz</emphasis>, a
+<emphasis>.gz</emphasis> (comprimits), a
 <filename>/usr/share/doc/HOWTO/en-txt/</filename>. Després
-d'instal·lar <command>dhelp</command> trobareu un índex de
-documentació navegable a
+d'instal·lar <command>dhelp</command>, trobareu un índex
+navegable de la documentació a
 <filename>/usr/share/doc/HTML/index.html</filename>.
 
 </para><para>
 
-Una manera senzilla de veure aquests documents és amb
-<userinput>cd /usr/share/doc/</userinput>, i teclejant
-<userinput>lynx</userinput> seguit per un espai i un punt (el
-punt es referix al directori actual).
+Una manera senzilla de veure aquests documents utilitzant un navegador
+en mode text és introduir les ordres següents:
 
+<informalexample><screen>
+$ cd /usr/share/doc/
+$ w3c .
+</screen></informalexample>
+
+El punt després de l'ordre <command>w3c</command> indica que es mostrin
+els continguts del directori actual.
+
 </para><para>
 
+Si teniu un entorn gràfic d'escriptori instal·lat, també podeu
+utilitzar el seu navegador web. Executeu el navegador des del menú
+d'aplicacions i introduïu <userinput>/usr/share/doc/</userinput> a la
+barra d'adreces.
+
+</para><para>
+
 També podeu teclejar <userinput>info
 <replaceable>ordre</replaceable></userinput> o <userinput>man
 <replaceable>ordre</replaceable></userinput> per veure la
 documentació de la major part d'ordres disponibles a la línia de
 comandes. Teclejant <userinput>help</userinput> es mostrarà
-ajuda sobre les ordres de l'intèrpret. I teclejant una ordre
-seguida de <userinput>--help</userinput> es visualitzarà usualment
-un sumari curt de la utilització de l'ordre. Si el resultat d'una
-ordre es desplaça passada la part superior de la pantalla, teclegeu
-<userinput>| more</userinput> després de l'ordre per fer que els
+l'ajuda sobre les ordres de l'intèrpret. I si es tecleja una ordre
+seguida de <userinput>--help</userinput> es visualitzarà normalment
+un resum curt de la forma d'ús del programa. Si el resultat d'una
+ordre es desplaça més enllà de la part superior de la pantalla, teclegeu
+<userinput>|&nbsp;more</userinput> després de l'ordre per fer que els
 resultats s'aturin abans de desplaçar-se fora de la pantalla. Per
 veure una llista de totes les ordres disponibles que comencen amb una
 certa lletra, teclegeu la lletra i després dos tabuladors.
 
-</para><para>
-
-Per una introducció més completa a Debian i al GNU/Linux, vegeu
-<filename>/usr/share/doc/debian-guide/html/noframes/index.html</filename>.
-
 </para>
 
  </sect1>

Reply to: