[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://postfix-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Hola Jordà, alguna proposta més. (Eres molt bo traduint... i no tens
quasi errades!)

> "Failure to fix this will result in a broken mailer.  Decline this option to "
> "abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration "
> "yourself.  Accept this option to automatically make master.cf compatible "
> "with Postfix 2.2 in this respect."
> msgstr ""
> "Si es produeix una fallada, el funcionament de l'administrador de correu pot "

Jo diria: "Si es produeix una fallada en aquest punt...." ja que es
refereix a una errada en l'actualització del master.cf.

> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:4001
> msgid ""
> "Failure to fix this will result in a broken mailer.  Decline this option to "
> "abort the upgrade, giving you the opportunity to add this configuration "
> "yourself.  Accept this option to automatically make master.cf compatible "
> "with Postfix 2.1 in this respect."
> msgstr ""
> "Si es produeix una fallada, el funcionament de l'administrador de correu pot "

El mateix que abans.
> #. Type: boolean
> #. Description
> #: ../templates:7001
> msgid "Bad entry, try again?"
> msgstr "Entrada incorrecta"
          Entrada incorrecta, voleu tornar a provar?


> #: ../templates:9001
> msgid "1) Editing /etc/postfix/main.cf to your liking"
> msgstr "1) Editeu «/etc/postfix/main.cf» al vostre gust."

Sobra el punt final.

>
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:9001
> msgid "2) Running /etc/init.d/postfix start"
> msgstr "2) Executeu «/etc/init.d/postfix start»."

idem


-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux)

iD8DBQFFMM4sNTNQylgICMQRAhhHAKCFQa3lV+qQYU+lsGvXlDaXdYh/9QCfdyqw
VxeVbUm4EMWGC+OYlCFrIHg=
=4J+Z
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: