[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://lvm2-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Altra proposta (que no correcció)

> "The installation procedure has detected that you have LVM1 snapshots on your "
> "system. Before you complete the upgrade to LVM2 it is recommended that you "
> "remove these snapshots and save their data if necessary."
> msgstr ""
> "El procés d'instal·lació ha detectat que teniu instantànies LVM1 al vostre "
> "sistema. Abans de completar l'actualització a LVM2 es recomana que esborreu "
> "aquestes instantànies i deseu les dades si és necessari."
		...	 i deseu les seves dades....

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.5 (GNU/Linux)

iD8DBQFFMA49NTNQylgICMQRAgCtAJ40abXHbDmSwsAqcUnqMj75M6MrJACgkihb
kjSmZt/BsEWc0Mh82Ld6eGA=
=6UTP
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: