[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Please update catalan debconf translation for tex-commonA Dimarts 15 Agost 2006 21:34, Miquel Oliete va escriure:
> Hola
>
> S'han tingut en compte totes les teves sugerències (algunes per
> escriptura ràpida, altres per ser més elegants) excepte la última, que
> no se si es la usual.
>
> Que en penseu, millor "S'està sortint" que "Sortint"?
>
> Salutacions
>
Bones,
crec que els gerundis en anglès els acostumam a traduir emprant la forma 
impersonal amb el verb estar, tal com el suggeriment proposat.
(Acab de donar-me'n compte que suggerència és incorrecte, és suggeriment, :P)

Bona feina!

Pau Tallada.
-- 
*--------------------------------------------------------------------*
| Pau Tallada Crespí              Linux User : #345498 |
| SIP URL : sip:pautallada@ekiga.net      GPG Key : 0xC2E6DD29 |
| Mail : pau_tallada AT telefonica DOT net              |
*--------------------------------------------------------------------*

Attachment: pgpsgp4XkNlHz.pgp
Description: PGP signature


Reply to: