[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Please update catalan debconf translation for tex-commonOn Tue, Aug 15, 2006 at 08:23:49PM +0200, Miquel Oliete wrote:
> M'he près la llibertat de traduïr l'arxiu .po que ens ha enviat el
> Frank Küster ja que era molt curt i estic davant de l'ordinador. Si
> algú el vol revisar endevant.

Aquí va una revisió...

> # Catalan translation of tetex-bin debconf template
> # Copyright (c) 2004 Software in the Public Interest, Inc.
> # This file is distributed under the same license as the tetex-bin package.
> # Josep Monés i Teixidor <jmones@puntbarra.com>, 2004.
> # 

Hauries de posar el teu nom, adreça i any aquí, a continuació del
que hi ha.

> # ../templates:75
> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:3
> msgid ""
> "texmf.cnf has previously been generated by update-texmf from all files in /"
> "etc/texmf/texmf.d/. Now update-texmf is changed and only reads files with "
> "extension '.cnf'."
> msgstr ""
> "texmf.cnf ha estat previament generat per update-texmf desde tots els fitxers a /"
> "etc/texmf/texmf.d/. Ara update-texmf s'ha canviat i només llegeix fitxers amb "
> "extensió '.cnf'"

previament -> prèviament
desde -> des de / a partir de tots els fitxers que hi ha a

> #. Type: error
> #. Description
> #: ../templates:26
> msgid ""
> "An essential entry is wrong in ${filename}: ${variable} does not contain"
> msgstr "Una entrada essencial és errónia a ${filename}: ${variable} no conté"

errónia -> errònia

> #. Type: error
> #. Description
> #: ../templates:26
> msgid ""
> "TeX will not work without it, you need to fix your configuration files.  The "
> "version of ${filename} that is provided by the package should be available "
> "as ${filename}.dpkg-dist."
> msgstr ""
> "TeX no funcionarà sense ells, necessiteu definir els vostres fitxers de configuració. La"
> "versió de ${filename} que està disponible al paquet hauria d'estar disponible "
> "com a ${filename}.dpkg-dist."

TeX no funcionarà sense aquesta entrada, és necessari que esmeneu els
fitxers de configuració.

que està disponible al paquet -> que es distribueix amb el paquet /
que proporciona el paquet (per no repetir el "disponible")

> #. Type: error
> #. Description
> #: ../templates:26
> msgid "Exiting."
> msgstr "Sortint."

S'està sortint. ?Reply to: