[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: RFR: Actualització del manual del d-i-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Miguel Gea Milvaques wrote:
> Hola,
> 
> He actualitzat un grapat de fitxers que estaven per actualitzar al
> manual. Encara en queda algun i algun per traduir, però poca cosa!
> Els fitxers que he actualitzat són els següents:
> 
> ca/bookinfo.xml
> ca/howto/installation-howto.xml
> ca/install-methods/install-tftp.xml
> ca/install-methods/boot-usb-files.xml
> ca/install-methods/create-floppy.xml
> ca/install-methods/ipl-tape.xml
> ca/install-methods/usb-setup/i386.xml
> ca/install-methods/tftp/bootp.xml
> ca/partitioning/partition-programs.xml
> ca/preparing/nondeb-part/i386.xml
> ca/preparing/bios-setup/sparc.xml
> ca/preparing/bios-setup/powerpc.xml
> ca/preparing/bios-setup/i386.xml
> ca/preparing/bios-setup/s390.xml
> ca/appendix/chroot-install.xml
> ca/appendix/preseed.xml
> ca/post-install/kernel-baking.xml
> en/using-d-i/components.xml
> ca/hardware/hardware-supported.xml
> ca/hardware/supported-peripherals.xml
> ca/hardware/network-cards.xml
> ca/hardware/installation-media.xml
> ca/hardware/supported/m68k.xml
> ca/hardware/supported/mipsel.xml
> ca/hardware/supported/arm.xml
> ca/boot-installer/parameters.xml
> ca/boot-installer/i386.xml
> 
> Els canvis són molt pocs a cada fitxer, molts d'ells trivials, pel que
> adjunte el patch.

Bueno ara si!
- --
e-mail: Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2 5536 3533 50CA 5808 08C4
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.3 (GNU/Linux)

iD8DBQFEj6ePNTNQylgICMQRApFYAJ0THBkvJ0O2C3EN1PCWUaQFNOAIwwCdHR5J
GxkFntrCnCZEJPn01U/EMMk=
=1M+m
-----END PGP SIGNATURE-----
--- manual2/manual/ca/bookinfo.xml	2006-06-13 14:42:06.000000000 +0200
+++ manual/ca/bookinfo.xml	2006-06-13 00:57:08.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 34719 -->
+<!-- original version: 36879 -->
 
 <bookinfo id="debian_installation_guide">
 <title>Guia d'instal·lació de &debian;</title>
@@ -36,6 +36,15 @@
 també traduccions addicionals.
 </para></note>
 </para>
+
+<para condition="bookinfo-langteam">
+Els traductors poden utilitzar aques paragraf per donar algua informació de
+l'estat de les traduccions, la gent que hi és darrere, com contactar 
+amb l'equip etc.
+
+Vegeu build/lang-options/README per vore com habilitar aquest paragraf.
+La condició és "bookinfo_langteam".
+</para>
 </abstract>
 
 <copyright>
--- manual2/manual/ca/howto/installation-howto.xml	2006-06-13 14:41:47.000000000 +0200
+++ manual/ca/howto/installation-howto.xml	2006-06-13 01:07:30.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 33725 -->
+<!-- original version: 37809 -->
 
 <appendix id="installation-howto">
 <title>Com Instal·lar</title>
@@ -28,7 +28,7 @@
 informar-ho. Si teniu preguntes les quals no estan respostes a aquest
 document, per favor informeu a la llista de correu debian-boot
 (&email-debian-boot-list;) o pregunteu al IRC (#debian-boot a la xarxa
-de freenode).
+de la xarxa OFTC).
 
 </para>
 </sect1>
@@ -144,9 +144,9 @@
 
 La forma més fàcil de preparar el vostre llapis de memòria USB és
 descarregar el fitxer <filename>hd-media/boot.img.gz</filename>, i
-utilitzar gunzip per extraure la imatge de 128 MB d'aquest fitxer.
+utilitzar gunzip per extraure la imatge de 256 MB d'aquest fitxer.
 Escriviu aquesta imatge directament al vostre llapis de memòria, que ha de
-ser com a mínim de 128 mb de tamany. Per suposat, açò destruirà tot el que
+ser com a mínim de 256 mb de tamany. Per suposat, açò destruirà tot el que
 hi havia al llapis de memòria. Després mounteu el llapis de memòria, que
 ara ha de tenir un sistema de fitxers FAT. Ara, descarregueu una imatge del
 CD netinst de Debian, i copieu el fitxer al llapis de memòria; qualsevol
@@ -162,9 +162,8 @@
 
 Algunes BIOS poden arrencar directament de dispositius USB, i d'altres no.
 Heu de configurar la vostra BIOS per que arrenque des del «disc extraïble» o
-de «USB-ZIP» per fer que arrenque des del dispositiu USB. En cas contrari,
-podeu arrencar des d'un disquet i utilitzar el USB per acabar la resta de la
-instal·lació. Podeu trobar ajudes i detalls a <xref linkend="usb-boot" />.
+de <quote>USB-ZIP</quote> per fer que arrenque des del dispositiu USB. Podeu trobar 
+ajudes i detalls a <xref linkend="usb-boot" />.
 
 </para><para arch="powerpc">
 
@@ -280,7 +279,8 @@
 A la pròxima pantalla voreu la vostra taula de particions, com seran
 formatades les particions i on es muntaran. Seleccioneu una partició per
 modificar-la o esborrar-la. Si particioneu automàticament, tan sols podreu
-escollir <guimenuitem>Acabar el particionament</guimenuitem> al menú, per
+escollir <guimenuitem>Acabar el particionament i escriure els canvis al 
+disc</guimenuitem> al menú, per
 utilitzar les opcions que heu triat. Recordeu d'assignar al menys una
 partició d'intercanvi i muntar una partició a <filename>/</filename>. Podeu
 trobar més informació sobre particionat a <xref linkend="partitioning" />.
--- manual2/manual/ca/install-methods/install-tftp.xml	2006-06-13 14:41:49.000000000 +0200
+++ manual/ca/install-methods/install-tftp.xml	2006-06-13 01:19:10.000000000 +0200
@@ -190,7 +190,7 @@
 Per a DECstations, hi ha fitxers tftpimage de cada subarquitectura,
 els quals contenen el nucli i l'instal·lador en un únic fitxer. La
 convenció quant al nom és
-<replaceable>subarquitectura</replaceable>/netboot-boot.img.
+<filename><replaceable>subarquitectura</replaceable>/netboot-boot.img</filename>.
 Copieu el fitxer tftpimage que voleu fer servir a
 <userinput>/tftpboot/tftpboot.img</userinput> si esteu emprant els
 ajusts del BOOTP/DHCP dels exemples descrits amunt.
@@ -269,20 +269,19 @@
  <title>Arrencada TFTP de l'SPARC</title>
 <para>
 
-Per exemple, les arquitectures SPARC empren els noms de la subarquitectura,
-com ara <quote>SUN4M</quote> o <quote>SUN4C</quote>; en alguns casos,
-l'arquitectura es deixa en blanc, de manera que el fitxer buscat pel client
-és <filename>ip-del-client-en-hex</filename>. Així, si la subarquitectura és
-SUN4C, i la IP és 192.168.1.3, el nom del fitxer és
-<filename>C0A80103.SUN4C</filename>. Per a determinar això fàcilment
-introduïu l'ordre següent en un intèrpret d'ordres (s'assumeix que la IP de la màquina
-és 10.0.0.4).
+Algunes arquitectures SPARC afegeixen els noms de la subarquitectura,
+com ara <quote>SUN4M</quote> o <quote>SUN4C</quote> al fitxer. Es a dir,
+si la subarquitectura del vostre sistema és un SUN4C, i la seva IP és 192.168.1.3,
+el fitxer seria <filename>C0A80103.SUN4C</filename>. Però, hi ha també
+subarquitectures on el fitxer del client és <filename>ip-del-client-en-hex</filename>. Així, si la subarquitectura és
+Per a determinar fàcilment el codi hexadecimal de la adreça IP introduiu l'ordre
+següent a l'intèrpret d'ordres (suposant que la IP de la màquina és 10.0.0.4).
 
 <informalexample><screen>
 $ printf '%.2x%.2x%.2x%.2x\n' 10 0 0 4
 </screen></informalexample>
 
-Això indica la IP en hexadecimal; per obtenir el nom de fitxer correcte,
+Per obtenir el nom de fitxer correcte,
 canvieu totes les lletres a majúscules i afegiu-hi si cal el nom de la
 subarquitectura.
 
@@ -331,7 +330,7 @@
 <para>
 
 No cal que configureu el DHCP de manera especial perquè passareu el
-camí complet del fitxer al carregat al CFE.
+camí complet del fitxer per carregar-lo al CFE.
 
 </para>
  </sect3>
--- manual2/manual/ca/install-methods/boot-usb-files.xml	2006-06-13 14:41:49.000000000 +0200
+++ manual/ca/install-methods/boot-usb-files.xml	2006-06-13 01:28:11.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 32124 -->
+<!-- original version: 37295 -->
 
 <sect1 condition="bootable-usb" id="boot-usb-files">
 <title>Preparant els fitxers per arrencar amb el llapis de memòria USB</title>
@@ -11,12 +11,12 @@
 del nucli usb-storage estiga carregat (<userinput>modprobe
 usb-storage</userinput>) i proveu de trobar a quin dispositiu SCSI s'ha
 assignat el llapis USB (a aquest exemple s'ha utilitzat
-<filename>/dev/sda</filename>). Per escriure al vostre llapis, haureu de
+<filename>/dev/sda</filename>). Per escriure al vostre llapis, hauríeu de
 desconnectar la protecció d'escriptura.
 
 </para><para>
 
-Adoneu-vos, que el llapis USB ha de tenir una mida mínima de 128 MB (és
+Adoneu-vos que el llapis USB ha de tenir una mida mínima de 256 MB (és
 possible configurar amb llapis amb menys capacitat si seguiu
 <xref linkend="usb-copy-flexible"/>).
 
@@ -83,13 +83,16 @@
 &usb-setup-i386.xml;
 &usb-setup-powerpc.xml;
 
-  <sect3>
+  </sect2>
+  <sect2>
  <title>Afegint la imatge ISO</title>
 <para>
 
+L'instal·lador buscara una imatge ISO de Debian al llàpis com a origen de les 
+dades addicionals necessàries per la instal·lació. 
 Ara hauríeu de posar una imatge ISO de Debian (la de targeta de negocis,
-netinst o be una completa) al vostre llapis (si cap). El nom del fitxer
-d'eixa imatge ha d'acabar en <filename>.iso</filename>.
+netinst o be una completa) al vostre llapis (assegure-vos de seleccionar una que hi 
+càpia). El nom del fitxera d'eixa imatge ha d'acabar en <filename>.iso</filename>.
 
 </para><para>
 
@@ -105,10 +108,10 @@
 i activeu la protecció d'escriptura.
 
 </para>
-  </sect3>
+  </sect2>
 
  <!-- TODO: doesn't this section belong later? -->
-  <sect3 arch="i386">
+  <sect2 arch="i386">
  <title>Arrencada des d'un llapis USB</title>
 <warning><para>
 
@@ -122,6 +125,5 @@
 </screen></informalexample>
 
 </para></warning>
-  </sect3>
  </sect2>
 </sect1>
--- manual2/manual/ca/install-methods/create-floppy.xml	2006-06-13 14:41:49.000000000 +0200
+++ manual/ca/install-methods/create-floppy.xml	2006-06-13 01:34:32.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 28672 -->
+<!-- original version: 30841 -->
 
 <sect1 condition="supports-floppy-boot" id="create-floppy">
 <title>Creació de disquets a partir d'imatges de disquet</title>
@@ -11,11 +11,12 @@
 
 </para><para arch="powerpc">
 
-L'arrencada amb disquets falla en les unitats USB dels Mac.
+L'arrencada de l'instal·lador amb disquets falla en les unitats de disquet USB 
+dels Mac.
 
 </para><para arch="m68k">
 
-No es pot arrencar amb disquets ni en els Amiga ni en els Mac 68k.
+No es pot arrencar l'instal·lador des de disquets ni en els Amiga ni en els Mac 68k.
 
 </para><para>
 
@@ -28,8 +29,8 @@
 
 </para><para>
 
-Hi ha mètodes diferents per crear disquets d'imatges de disquet,
-segons la plataforma. Aquesta secció descriu com crear-los en
+Hi ha mètodes diferents per crear disquets d'imatges de disquet.
+Aquesta secció descriu com crear-los des de les imatges de disc en
 diverses plataformes.
 
 </para><para>
--- manual2/manual/ca/install-methods/ipl-tape.xml	2006-06-13 14:41:49.000000000 +0200
+++ manual/ca/install-methods/ipl-tape.xml	2006-06-13 01:35:50.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 28672 -->
+<!-- original version: 36841 -->
 
 <sect1 arch="s390" id="ipl-tape">
 <title>Creant una cinta IPL</title>
@@ -16,7 +16,7 @@
 <filename>parmfile.debian</filename> i
 <filename>initrd.debian</filename>. Els fitxers es poden descarregar
 del subdirectori <filename>tape</filename>, vegeu
-<xref linkend="where-files"/>,
+<xref linkend="where-files"/>.
 
 </para>
 </sect1>
--- manual2/manual/ca/install-methods/usb-setup/i386.xml	2006-06-13 14:41:49.000000000 +0200
+++ manual/ca/install-methods/usb-setup/i386.xml	2006-06-13 01:37:40.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 33725 -->
+<!-- original version: 36841 -->
 
  <sect3 arch="i386">
  <title>Particionar un llapis USB a &arch-title;</title>
--- manual2/manual/ca/install-methods/tftp/bootp.xml	2006-06-13 14:41:49.000000000 +0200
+++ manual/ca/install-methods/tftp/bootp.xml	2006-06-13 01:42:50.000000000 +0200
@@ -1,14 +1,14 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 35613 -->
+<!-- original version: 36841 -->
 
 
  <sect2 condition="supports-bootp" id="tftp-bootp">
  <title>Configurar un servidor BOOTP</title>
 <para>
 
-Hi ha dos servidors de BOOTP a GNU/Linux, el <command>bootpd</command> de
-CMU i altre que és també un servidor de DHCP, <command>dhcpd</command> de
-ISC, que són als paquets <classname>bootp</classname> i
+Hi ha dos servidors de BOOTP a GNU/Linux. El primér és el <command>bootpd</command> de
+CMU. L'altre és també un servidor de DHCP, el <command>dhcpd</command> de
+ISC. A &debian; són als paquets <classname>bootp</classname> i
 <classname>dhcp</classname> de &debian; respectivament.
 
 </para><para>
@@ -17,7 +17,8 @@
 (o bé afegiu) la línia important al <filename>/etc/inetd.conf</filename>. A
 &debian;, podeu executar <userinput>update-inetd --enable bootps</userinput>,
 i desprès <userinput>/etc/init.d/inetd reload</userinput> per aconseguir-ho.
-En altres, la línia en qüestió seria com aquesta:
+En el cas que el servidor BOOTP no utilitze Debian, la línia en qüestió seria 
+com aquesta:
 
 <informalexample><screen>
 bootps dgram udp wait root /usr/sbin/bootpd bootpd -i -t 120
--- manual2/manual/ca/partitioning/partition-programs.xml	2006-06-13 14:41:49.000000000 +0200
+++ manual/ca/partitioning/partition-programs.xml	2006-06-13 11:39:37.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 31619 -->
+<!-- original version: 336732 -->
 
 <sect1 id="partition-programs">
 <title>Programes de Debian per particionar</title>
@@ -110,13 +110,9 @@
 <para>
 
 Un d'aquests programes s'executarà de manera predeterminada quan seleccioneu
-<guimenuitem>Particiona un disc dur</guimenuitem>. Si el que s'executa
-de manera predeterminada no és el que voleu, sortiu del particionador, aneu a l'intèrpret
-d'ordres (<userinput>tty2</userinput>) prement les tecles <keycap>Alt</keycap>
-i <keycap>F2</keycap> a l'hora, i introduïu el nom del programa que voleu fer
-servir (amb els arguments necessaris, si cal). Després ometeu el pas
-<guimenuitem>Particiona un disc dur</guimenuitem> del
-<command>debian-installer</command> i continueu en el següent pas.
+<guimenuitem>Particiona un disc dur</guimenuitem> (o paregut). Es podria 
+utilitzar una eina de particionament des de la línea de comandoes al VT2,
+malgrat que no es recomana.
 
 </para><para>
 
@@ -124,8 +120,9 @@
 heu de crear dispositius per a les particions de la 21a en endavant.
 El següent pas de la inicialització de la partició fallarà si no hi ha
 cap dispositiu adequat. Com a exemple, aquí teniu unes ordres que podeu
-emprar a <userinput>tty2</userinput> o sota Executa un intèrpret d'ordres
-per afegir un dispositiu de manera que la 21a partició es puga inicialitzar:
+emprar a <userinput>tty2</userinput> o sota <guimenuitem>Executa un intèrpret
+d'ordres</guimenuitem> per afegir un dispositiu de manera que la 21a 
+partició es puga inicialitzar:
 
 <informalexample><screen>
 # cd /dev
--- manual2/manual/ca/preparing/nondeb-part/i386.xml	2006-06-13 14:41:50.000000000 +0200
+++ manual/ca/preparing/nondeb-part/i386.xml	2006-06-13 11:43:20.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 29561 -->
+<!-- original version: 36732 -->
 
 
  <sect2 arch="i386"><title>Particionar des del DOS o el Windows</title>
@@ -104,9 +104,10 @@
 
 </para><para>
 
-Aparentment, que sempre que creeu o modifiqueu la mida d'una partició del
+Aparentment, sempre que creeu o modifiqueu la mida d'una partició del
 tipus DOS, és bona idea omplir-ne de zeros els primers sectors. Abans
-d'executar l'ordre <command>format</command> del DOS, feu això des del Linux:
+d'executar l'ordre <command>format</command> del DOS, haurieu d'executar
+l'ordre següent des del Linux:
 
 <informalexample><screen>
 # dd if=/dev/zero of=/dev/hdXX bs=512 count=4
--- manual2/manual/ca/preparing/bios-setup/sparc.xml	2006-06-13 14:41:50.000000000 +0200
+++ manual/ca/preparing/bios-setup/sparc.xml	2006-06-13 11:45:34.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 28997 -->
+<!-- original version: 36732 -->
 
 
  <sect2 arch="sparc" id="invoking-openboot"><title>Invocant OpenBoot</title>
@@ -10,7 +10,7 @@
 l'arquitectura &arch-title;. �s bastant similar en quan a funció a la BIOS
 a l'arquitectura x86, tot i que més polit. Les PROM d'arrencada de Sun
 tenen un interpret incorporat de «forth» el qual permet fer força
-coses amb la màquina, com ara diagnòstics, guions simples, etc.
+coses amb la màquina, com ara diagnòstics i guions simples.
 
 </para><para>
 
@@ -41,7 +41,7 @@
 
 Podeu usar OpenBoot per arrencar des d'un dispositiu específic, i també
 per canviar el dispositiu d'arrencada predeterminat. Tot i això, necessiteu
-saber alguns detalls sobre com OpenBoot anomena als dispositius; és molt
+saber alguns detalls sobre com OpenBoot anomena als dispositius; és prou
 diferent de com ho fa Linux, descrit a <xref linkend="device-names"/>.
 L'ordre pot variar una mica, depenent de quina versió d'OpenBoot
 tingueu. Podeu trobar més informació sobre OpenBoot a
--- manual2/manual/ca/preparing/bios-setup/powerpc.xml	2006-06-13 14:41:50.000000000 +0200
+++ manual/ca/preparing/bios-setup/powerpc.xml	2006-06-13 11:47:28.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 28672 -->
+<!-- original version: 36732 -->
 
 
  <sect2 arch="powerpc" id="invoking-openfirmware">
@@ -46,7 +46,7 @@
 d'Apple a <ulink
 url="ftp://ftp.apple.com/developer/macosxserver/utilities/SystemDisk2.3.1.smi.bin";></ulink>.
 Després de desenpaquetar l'utilitat dins MacOS i executar-la, premeu el
-botó «Save» per instal·lar el pedaç a nvram.
+<guibutton>botó Save</guibutton> per instal·lar el pedaç a nvram.
 
 </para>
  </sect2>
--- manual2/manual/ca/preparing/bios-setup/i386.xml	2006-06-13 14:41:50.000000000 +0200
+++ manual/ca/preparing/bios-setup/i386.xml	2006-06-13 11:50:04.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 28997 -->
+<!-- original version: 36732 -->
 
 
  <sect2 arch="i386" id="bios-setup"><title>Invocant el Menú de configuració de la BIOS</title>
@@ -126,10 +126,10 @@
 
 </para><para>
 
-Altra opció freqüent és arrencar d'un dispositiu emmagatzemament USB
+Un altra opció freqüent és arrencar d'un dispositiu emmagatzemament USB
 (també es diu llapis de memòria o clau USB).
-Algunes BIOS poden arrencar directament d'un dispositiu USB, i d'altres no.
-Podríeu necessitar configurar la vostra BIOS per que arrenqués des d'un
+Algunes BIOS poden arrencar directament d'un dispositiu USB, però d'altres 
+no. Podríeu necessitar configurar la vostra BIOS per que arrenqués des d'un
 <quote>disc extraïble</quote> o bé d'un <quote>USB-ZIP</quote> per poder
 arrencar del dispositiu USB.
 
--- manual2/manual/ca/appendix/chroot-install.xml	2006-06-13 14:41:52.000000000 +0200
+++ manual/ca/appendix/chroot-install.xml	2006-06-13 11:56:31.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 34713 -->
+<!-- original version: 36758 -->
 
 <sect1 id="linux-upgrade">
 <title>Instal·lant &debian; des d'un sistema Unix/Linux</title>
@@ -288,8 +288,9 @@
 
 Per configurar la xarxa, editeu
 <filename>/etc/network/interfaces</filename>,
-<filename>/etc/resolv.conf</filename> i
-<filename>/etc/hostname</filename>.
+<filename>/etc/resolv.conf</filename>,
+<filename>/etc/hostname</filename> i
+<filename>/etc/hosts</filename>.
 
 <informalexample><screen>
 # editor /etc/network/interfaces
@@ -387,13 +388,13 @@
 pre-empaquetat amb
 
 <informalexample><screen>
-# apt-cache search kernel-image
+# apt-cache search <phrase condition="classic-kpkg">kernel</phrase><phrase condition="common-kpkg">linux</phrase>-image
 </screen></informalexample>
 
 Aleshores instal·leu la vostra elecció utilitzant el nom del paquet.
 
 <informalexample><screen>
-# apt-get install kernel-image-<replaceable>2.X.X-arch-etc</replaceable>
+# apt-get install <phrase condition="classic-kpkg">kernel</phrase><phrase condition="common-kpkg">linux</phrase>-image-<replaceable>&kernelversion;-arch-etc</replaceable>
 </screen></informalexample>
 
 </para>
--- manual2/manual/ca/appendix/preseed.xml	2006-06-13 14:41:52.000000000 +0200
+++ manual/ca/appendix/preseed.xml	2006-06-13 12:31:29.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 36269 -->
+<!-- original version: 37512 -->
 
 <!--
 Be carefull with the format of this file as it is parsed to generate
@@ -196,7 +196,7 @@
 Another readable file <filename>/var/cache/debconf/questions.dat</filename>
 is used to store the values for variables and the answers given to questions.
 A question always refers to the template used to ask it. For obvious
-security reasons the values for templates of type <quote>password</quote>
+security reasons the values for questions of type <quote>password</quote>
 are stored in a separate, non-readable file in the same directory.
 
 </para>
@@ -234,7 +234,7 @@
 �s pot emprar la configuració prèvia per canviar les respostes
 predeterminades a les preguntes, però tot i així haver-les de respondre.
 Per fer-ho, la marca <firstterm>seen</firstterm> ha de posar-se a
-<quote>false</quote> desprès de definir el valor a la plantilla.
+<quote>false</quote> desprès de definir el valor a una pregunta.
 
 </para>
 
@@ -388,6 +388,14 @@
 prèvia. Simplement indiqueu el <userinput>camí/a/var=valor</userinput> per
 a qualsevol de les variables de configuració prèvia llistades als exemples.
 
+</para><para>
+Un <quote>--</quote> a les opcions d'arranc té un significat especial. 
+Els paràmetres del nucli que apareixen despres es copiaran a la configuració. 
+del carregador de l'arrencada instal·lat (si està suportat per 
+l'instal·lador del carregador de l'arrencada). Adoneu-vos que el 
+<quote>--</quote> podria estar present als paràmetres d'arrencada per 
+defecte.
+
 </para>
 <note><para>
 
@@ -423,7 +431,7 @@
 <command>debconf-set-selections</command>. El format general d'una línia a
 un fitxer de configuració prèvia és:
 <informalexample><screen>
-&lt;propietari&gt; &lt;nom de la plantilla&gt; &lt;tipus de plantilla&gt; &lt;valor&gt;
+&lt;propietari&gt; &lt;nom de la pregunta&gt; &lt;tipus de pregunta&gt; &lt;valor&gt;
 </screen></informalexample>
 
 </para><para>
@@ -441,17 +449,17 @@
 <listitem><para>
  Una línia es pot dividir en vàries afegint una barra invertida
  (<quote><literal>\</literal></quote>) com a caràcter per continuar.
- Un bon lloc per dividir una línia és despres del nom de la plantilla;
+ Un bon lloc per dividir una línia és despres del nom de la pregunta;
  un lloc dolent és entre un tipus i un valor.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
- La major part de les plantilles s'han d'omplir utilitzant els valors
- vàlids i no amb valors traduits. Però, hi ha algunes plantilles (per
+ La major part de les preguntes s'han d'omplir utilitzant els valors
+ vàlids i no amb valors traduits. Però, hi ha algunes preguntes (per
  exemple al <classname>partman</classname>) on s'han d'utilitzar valors
  traduits.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
- Algunes plantilles agafen un codi com a valor en comptes del text anglès
+ Algunes preguntes agafen un codi com a valor en comptes del text anglès
  que es mostra a la instal·lació.
 </para></listitem>
 </itemizedlist>
@@ -501,7 +509,7 @@
 
 <para>
 
-Per comprovar els possibles valors per les plantilles, podeu utilitzar
+Per comprovar els possibles valors per les preguntes, podeu utilitzar
 l'ordre <command>nano</command> per examinar els fitxers
 <filename>/var/lib/cdebconf</filename> mentre la instal·lació s'està
 realitzant. Vegeu <filename>templates.dat</filename> per les plantilles i
@@ -716,7 +724,7 @@
 <informalexample role="example"><screen>
 # Si el sistema disposa d'espai lliure podeu triar de particionar només
 # aquest.
-# Nota: Aquest plantilla s'ha de omplir amb valors localitzats (traduits).
+# Nota: Aquesta s'ha de omplir amb valors localitzats (traduits).
 #d-i partman-auto/init_automatically_partition \
 #   select Utilitza l'espai lliure continu més gran
 
@@ -726,7 +734,7 @@
 d-i partman-auto/disk string /dev/discs/disc0/disc
 
 # Podeu triar qualsevol de les receptes de particionat predefinides.
-# Nota: Aquest plantilla s'ha de omplir amb valors localitzats (traduits).
+# Nota: Aquesta s'ha de omplir amb valors localitzats (traduits).
 # localitzar (traduir).
 d-i partman-auto/choose_recipe \
    select Tots els fitxers en una partició (recomanat per a nous usuaris)
@@ -936,31 +944,38 @@
 
 <itemizedlist>
 <listitem><para>
- <userinput>Sistema estàndard</userinput>
+ <userinput>estàndard</userinput>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ <userinput>escriptori</userinput>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
- <userinput>Entorn d'escriptori</userinput>
+ <userinput>escriptori-gnome</userinput>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
- <userinput>Servidor web</userinput>
+ <userinput>escriptori-kde</userinput>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
- <userinput>Servidor d'impressió</userinput>
+ <userinput>servidor-web</userinput>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
- <userinput>Servidor DNS</userinput>
+ <userinput>servidor-impresió</userinput>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
- <userinput>Servidor de fitxers</userinput>
+ <userinput>servidor-dns</userinput>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
- <userinput>Servidor de correu</userinput>
+ <userinput>servidor-fitxers</userinput>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
- <userinput>Base de dades SQL</userinput>
+ <userinput>servidor-correu</userinput>
 </para></listitem>
 <listitem><para>
- <userinput>Portàtil</userinput>
+ <userinput>servidor-base-de-dades</userinput>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+ <userinput>portàtil</userinput>
+
 </para></listitem>
 </itemizedlist>
 
@@ -968,13 +983,14 @@
 
 Podeu també no instal·lar cap tasca i forçar la instal·lació d'un
 conjunt de paquets d'alguna altra manera. Ã?s recomanable incloure sempre
-la tasca <userinput>Sistema estàndard</userinput>.
+la tasca <userinput>estàndard</userinput>.
 
 </para>
 
 <informalexample role="example"><screen>
-tasksel tasksel/first multiselect Standard system, Desktop environment
-#tasksel tasksel/first multiselect Standard system, Web server
+tasksel tasksel/first multiselect estàndard, escriptori
+#tasksel tasksel/first multiselect estàndard, servidor-web
+#tasksel tasksel/first multiselect estàndard, escriptori-kde
 
 # Algunes versions de l'instal·lador poden enviar informes del programari
 # que heu instal·lat, i els programes que feu servir. Per defecte no
@@ -1131,6 +1147,12 @@
 # si s'obté cap nom d'un fitxer de configuració prèvia, s'hi inclou.
 #d-i preseed/include_command \
 #   string echo if [ "`hostname`" = bob ]; then echo bob.cfg; fi
+
+# El més flexible de tots, açò descarrega un programa i l'executa. 
+# El programa pot utilitzar ordres com debconf-set per manipular la base
+# de dades debconf. Adoneu-vos que els noms d'arxiu són relatius, s'agafen
+# del mateix directori que el fitxer de preconfiguració que els executa.
+d-i preseed/run string foo.sh
 </screen></informalexample>
 
  </sect2>
--- manual2/manual/ca/post-install/kernel-baking.xml	2006-06-13 14:41:53.000000000 +0200
+++ manual/ca/post-install/kernel-baking.xml	2006-06-13 12:42:42.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 36614 -->
+<!-- original version: 36730 -->
 
 <sect1 id="kernel-baking"><title>Compilant un nou nucli</title>
 <para>
@@ -142,43 +142,37 @@
 </para><para>
 
 Seguidament heu de compilar el nucli:
-<userinput>fakeroot make-kpkg --revision=custom.1.0 kernel_image</userinput>.
+<userinput>fakeroot make-kpkg --initrd --revision=custom.1.0 kernel_image</userinput>.
 El número de versió <quote>1.0</quote> es pot modificar; és únicament
 un número de versió que s'utilitzarà per registrar les generacions del nucli.
 Podeu utilitzar qualsevol paraula enlloc de <quote>custom</quote>
 (ex. un nom d'ordinador). La duració de la compilació del nucli
 dependrà de la potència de l'ordinador.
 
-</para><para condition="supports-pcmcia">
-
-Si necessiteu el suport per a PCMCIA, també haureu d'instal·lar el paquet
-<classname>pcmcia-source</classname>. Desempaqueteu el fitxer gzip tar
-com a superusuari al directori <filename>/usr/src</filename> (és important
-que els mòduls es trobin allà on s'espera que es trobin, 
-<filename>/usr/src/modules</filename>). Seguidament, i com a superusuari,
-heu d'executar l'ordre <userinput>make-kpkg modules_image</userinput>.
 
 </para><para>
 
 Un cop finalitzada la compilació, podeu instal·lar el nucli personalitzat
-com qualsevol altre paquet. Heu d'executar, com a superusuari, l'ordre
-<userinput>dpkg -i ../kernel-image-&kernelversion;-<replaceable>subarquitectura</replaceable>_custom.1.0_&architecture;.deb</userinput>.
+com qualsevol altre paquet. Heu d'executar, com a superusuari, 
+<phrase condition="classic-kpkg">
+<userinput>dpkg -i
+../kernel-image-&kernelversion;-<replaceable>subarquitectura</replaceable>_custom.1.0_&architecture;.deb</userinput>.
+</phrase>
 La part <replaceable>subarquitectura</replaceable> és una subarquitectura
 opcional
 <phrase arch="i386"> com per exemple <quote>i586</quote>, </phrase>
 en funció de les opcions del nucli seleccionades.
 
-L'ordre <userinput>dpkg -i kernel-image...</userinput> instal·larà el nucli,
+L'ordre <userinput>dpkg -i</userinput> instal·larà el nucli,
 juntament amb d'altres fitxers de suport. Per exemple, s'instal·larà
 <filename>System.map</filename> (que serà d'ajuda en els problemes
 de depuració del nucli), i també s'instal·larà el fitxer
 <filename>/boot/config-&kernelversion;</filename> que contindrà el conjunt
-d'opcions de configuració actuals. El paquet
-<classname>kernel-image-&kernelversion;</classname>
-és capaç d'utilitzar directament el carregador d'arrencada de la plataforma
-per executar l'actualització en l'arrencada, possibilitant l'arrencada sense
-la necessitat de tornar a executar el carregador d'arrencada. Si heu creat
-un paquet de mòduls, ex. si diposeu de PCMCIA, també haureu d'instal·lar-lo.
+d'opcions de configuració actuals. El paquet del nucli es prou inteligent
+per actualitzar automàticament el vostra carregador d'arranc per utilitzar
+el nou nucli. Si heu creat un paquet amb mòduls, per exemple 
+<phrase condition="classic-kpkg">, si teniu una PCMCIA, </phrase>
+necessitareu instalar eixe paquet també.
 
 </para><para>
 
--- manual2/manual/en/using-d-i/components.xml	1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
+++ manual/en/using-d-i/components.xml	2006-06-13 00:35:30.000000000 +0200
@@ -0,0 +1,186 @@
+<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
+<!-- $Id: components.xml 37253 2006-05-13 04:01:56Z joeyh $ -->
+
+ <sect1 id="module-details">
+ <title>Using Individual Components</title>
+<para>
+
+In this section we will describe each installer component in
+detail. The components have been grouped into stages that should
+be recognizable for users. They are presented in the order they
+appear during the install. Note that not all modules will be used
+for every installation; which modules are actually used depends on
+the installation method you use and on your hardware.
+
+</para>
+
+ <sect2 id="di-setup">
+ <title>Setting up Debian Installer and Hardware Configuration</title>
+<para>
+
+Let's assume the Debian Installer has booted and you are facing its
+first screen. At this time, the capabilities of &d-i; are still quite
+limited. It doesn't know much about your hardware, preferred language,
+or even the task it should perform. Don't worry. Because &d-i; is quite
+clever, it can automatically probe your hardware, locate the rest
+of its components and upgrade itself to a capable installation system.
+
+However, you still need to help &d-i; with some information it can't
+determine automatically (like selecting your preferred language, keyboard
+layout or desired network mirror).
+
+</para><para>
+
+You will notice that &d-i; performs <firstterm>hardware detection</firstterm>
+several times during this stage. The first time is targeted specifically
+at the hardware needed to load installer components (e.g. your CD-ROM or
+network card). As not all drivers may be available during this first run,
+hardware detection needs to be repeated later in the process.
+
+</para>
+
+&module-lowmem.xml;
+&module-localechooser.xml;
+&module-kbd-chooser.xml;
+&module-s390-netdevice.xml;
+&module-ddetect.xml;
+&module-cdrom-detect.xml;
+&module-iso-scan.xml;
+&module-anna.xml;
+&module-netcfg.xml;
+&module-choose-mirror.xml;
+
+ </sect2>
+
+ <sect2 id="di-partition">
+ <title>Partitioning and Mount Point Selection</title>
+<para>
+
+At this time, after hardware detection has been executed a final time,
+&d-i; should be at its full strength, customized for the user's needs
+and ready to do some real work.
+
+As the title of this section indicates, the main task of the next few
+components lies in partitioning your disks, creating filesystems,
+assigning mountpoints and optionally configuring closely related issues
+like LVM or RAID devices.
+
+</para>
+
+&module-s390-dasd.xml;
+&module-partman.xml;
+&module-autopartkit.xml;
+&module-partitioner.xml;
+&module-partconf.xml;
+&module-lvmcfg.xml;
+&module-mdcfg.xml;
+ </sect2>
+ 
+ <sect2 id="di-system-setup">
+ <title>Setting up the System</title>
+<para>
+
+After partitioning the installer asks a few more questions that will be
+used to set up the system it is about to install.
+	
+</para>
+
+&module-tzsetup.xml;
+&module-clock-setup.xml;
+&module-user-setup.xml;
+</sect2>
+
+ <sect2 id="di-install-base">
+ <title>Installing the Base System</title>
+<para>
+
+Although this stage is the least problematic, it consumes a significant
+fraction of the install because it downloads, verifies and unpacks the whole
+base system. If you have a slow computer or network connection, this could
+take some time.
+
+</para>
+
+&module-base-installer.xml;
+ </sect2>
+ 
+ <sect2 id="di-install-software">
+ <title>Installing Additional Software</title>
+<para>
+
+After the base system is installed, you have a usable but limited system.
+Most users will want to add additional software to the system to tune it to
+their needs, and the installer lets you do so. This step can take even
+longer than installing the base system if you have a slow computer or
+network.
+
+</para>
+&module-apt-setup.xml;
+&module-pkgsel.xml;
+ </sect2>
+	
+ <sect2 id="di-make-bootable">
+ <title>Making Your System Bootable</title>
+
+<para condition="supports-nfsroot">
+
+If you are installing a diskless workstation, obviously, booting off
+the local disk isn't a meaningful option, and this step will be
+skipped. <phrase arch="sparc">You may wish to set the OpenBoot to boot
+from the network by default; see <xref
+linkend="boot-dev-select-sun"/>.</phrase>
+
+</para><para>
+
+Note that multiple operating systems booting on a single machine is
+still something of a black art. This document does not even attempt
+to document the various boot managers, which vary by architecture and
+even by subarchitecture. You should see your boot manager's
+documentation for more information.
+
+</para>
+
+&module-os-prober.xml;
+&module-alpha-aboot-installer.xml;
+&module-hppa-palo-installer.xml;
+&module-i386-grub-installer.xml;
+&module-i386-lilo-installer.xml;
+&module-ia64-elilo-installer.xml;
+&module-mips-arcboot-installer.xml;
+&module-mipsel-colo-installer.xml;
+&module-mipsel-delo-installer.xml;
+&module-powerpc-yaboot-installer.xml;
+&module-powerpc-quik-installer.xml;
+&module-s390-zipl-installer.xml;
+&module-sparc-silo-installer.xml;
+&module-nobootloader.xml;
+ </sect2>
+
+ <sect2 id="di-finish">
+ <title>Finishing the Installation</title>
+<para>
+
+These are the last bits to do before rebooting to your new system. It
+mostly consists of tidying up after the &d-i;.
+
+</para>
+
+&module-finish-install.xml;
+ </sect2>
+
+ <sect2 id="di-miscellaneous">
+ <title>Miscellaneous</title>
+<para>
+
+The components listed in this section are usually not involved in the
+installation process, but are waiting in the background to help the
+user in case something goes wrong.
+
+</para>
+
+&module-save-logs.xml;
+&module-cdrom-checker.xml;
+&module-shell.xml;
+&module-network-console.xml;
+ </sect2>
+ </sect1>
--- manual2/manual/ca/hardware/hardware-supported.xml	2006-06-13 14:42:05.000000000 +0200
+++ manual/ca/hardware/hardware-supported.xml	2006-06-13 13:33:55.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 35813 -->
+<!-- original version: 36908 -->
 
 <sect1 id="hardware-supported">
 <title>Maquinari suportat</title>
@@ -97,7 +97,7 @@
  <entry>Linksys NSLU2</entry>
  <entry>nslu2</entry>
 </row><row>
- <entry>RiscPC i Riscstation</entry>
+ <entry>RiscPC</entry>
  <entry>riscpc</entry>
 </row>
 
@@ -302,7 +302,7 @@
 <para>
 
 El suport de processadors múltiples &mdash; també anomenat
-<quote>symmetric multi-processing</quote> or SMP &mdash; està suportat per
+<quote>symmetric multi-processing</quote> or SMP &mdash; està disponible per
 aquesta arquitectura. Tanmateix, la imatge del nucli de la Debian &release;
 estàndard no suporta SMP. Açò no impedeix la instal·lació, ja que el nucli
 no SMP estàndard hauria de arrencar també a sistemes SMP; el nucli tan sols
@@ -325,7 +325,7 @@
 <para>
 
 El suport de processadors múltiples &mdash; també anomenat
-<quote>symmetric multi-processing</quote> or SMP &mdash; està suportat
+<quote>symmetric multi-processing</quote> or SMP &mdash; està disponible
 per aquesta arquitectura i està suportada per una imatge compilada del
 nucli a Debian. Depenent del vostra mitjà d'instal·lació, s'instal·larà o
 no el nucli amb capacitats SMP per defecte. Açò no hauria d'impedir la
--- manual2/manual/ca/hardware/supported-peripherals.xml	2006-06-13 14:42:05.000000000 +0200
+++ manual/ca/hardware/supported-peripherals.xml	2006-06-13 13:47:26.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 35612 -->
+<!-- original version: 36732 -->
 
 <sect1 id="supported-peripherals">
 <title>Perifèrics i altre maquinari</title>
--- manual2/manual/ca/hardware/network-cards.xml	2006-06-13 14:42:05.000000000 +0200
+++ manual/ca/hardware/network-cards.xml	2006-06-13 13:48:52.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 35304 -->
+<!-- original version: 36732 -->
 
 <sect1 id="network-cards">
 <title>Maquinari per a la connexió de xarxes</title>
--- manual2/manual/ca/hardware/installation-media.xml	2006-06-13 14:42:05.000000000 +0200
+++ manual/ca/hardware/installation-media.xml	2006-06-13 14:00:25.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 35612 -->
+<!-- original version: 36732 -->
 
 <sect1 id="installation-media">
 <title>Mitjans d'instal·lació</title>
@@ -216,14 +216,13 @@
 Normalment, la instal·lació de Debian inclou el suport per disquets,
 discs IDE, disqueteres IDE, dispositius IDE per port paral·lel,
 controladores SCSI i discos, USB i FireWire. Els sistemes de fitxers
-suportats inclouen FAT, les extensions Win-32 FAT (VFAT), i NTFS, i
-altres.
+suportats inclouen FAT, les extensions Win-32 FAT (VFAT), i NTFS.
 
 </para><para arch="i386">
 
 Les interfícies de disc que emulen la interfície de disc dur <quote>AT</quote>
-que s'anomenen moltes vegades MFM,RLL, IDE o ATA estan suportades.
-Les controladores molt antigues de 8 bits com les dels IBM XT tan sols es
+&mdash; que s'anomenen MFM,RLL, IDE o ATA estan suportades.
+Les controladores molt antigues de 8&ndash;bits com les dels IBM XT tan sols es
 suporten com a mòdul. Les controladores de disc SCSI de molts fabricants
 estan suportades. Per obtenir més detalls llegiu <ulink
 url="&url-hardware-howto;">Linux Hardware Compatibility HOWTO</ulink>
--- manual2/manual/ca/hardware/supported/m68k.xml	2006-06-13 14:42:04.000000000 +0200
+++ manual/ca/hardware/supported/m68k.xml	2006-06-13 14:04:05.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 28997 -->
+<!-- original version: 36732 -->
 
  <sect2 arch="m68k"><title>Suport de CPU, plaques base i video</title>
 <para>
@@ -20,7 +20,7 @@
 
 </para><para>
 
-Existeixen quatre tipus importants dels suportats de
+Existeixen quatre tipus suportats de
 <emphasis>&architecture;</emphasis>: Amiga, Atari, Macintosh i màquines
 VME. Amiga i Atari foren els primers en ésser portats; també segueixen
 sent els dos ports més ben suportats. La línia de Macintosh no està del
--- manual2/manual/ca/hardware/supported/mipsel.xml	2006-06-13 14:42:04.000000000 +0200
+++ manual/ca/hardware/supported/mipsel.xml	2006-06-13 14:07:09.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 35612 -->
+<!-- original version: 36732 -->
 
 
  <sect2 arch="mipsel"><title>Suport de CPU, plaques base i vídeo</title>
@@ -121,7 +121,7 @@
  <sect3><title>Opcions de consola suportades</title>
 <para>
 
-La consola serie està disponible per totes les estacions DEC suportades
+Una consola serie està disponible per totes les estacions DEC suportades
 (9600 bpw, 8N1). Per utilitzar la consola serie, necessiteu arrencar la
 imatge de l'instal·lador amb el paràmetre del nucli
 <literal>console=ttyS</literal><replaceable>x</replaceable>
--- manual2/manual/ca/hardware/supported/arm.xml	2006-06-13 14:42:04.000000000 +0200
+++ manual/ca/hardware/supported/arm.xml	2006-06-13 14:09:29.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 35328 -->
+<!-- original version: 36908 -->
 
 
  <sect2 arch="arm"><title>Suport de CPU, plaques base i vídeo</title>
@@ -70,20 +70,6 @@
 </para></listitem>
 </varlistentry>
 
-<varlistentry>
-<term>Riscstation</term>
-<listitem><para>
-
-Aquesta és una màquina barata basada en el 7500FE a 56MHz amb
-targeta de vídeo, IDE, teclat PS/2, ratolí i dos ports serie.
-La seva falta de potència de procés fou per reduir el seu preu. Es
-podia trobar en dos configuracions, una amb SO RISC i un altra amb
-tan sols el carregador.
-
-</para></listitem>
-</varlistentry>
-
 </variablelist>
-
 </para>
- </sect2>
+</sect2>
--- manual2/manual/ca/boot-installer/parameters.xml	2006-06-13 14:42:06.000000000 +0200
+++ manual/ca/boot-installer/parameters.xml	2006-06-13 14:11:55.000000000 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 33725 -->
+<!-- original version: 36744 -->
 
 <sect1 id="boot-parms"><title>Paràmetres d'arrencada</title>
 <para>
@@ -211,9 +211,8 @@
 </para><para>
 
 El disquet d'arrencada, que normalment escaneja tots els disquets
-i dispositius USB d'emmagatzematge per trobar el disquet arrel, es
-pot substituir per aquest paràmetre per forçar que únicament busqui
-en aquest dispositiu.
+per trobar el disquet arrel, es pot substituir per aquest paràmetre per 
+forçar que únicament busqui en aquest dispositiu.
 
 </para></listitem>
 </varlistentry>
--- manual2/manual/ca/boot-installer/i386.xml	2006-06-13 14:42:06.000000000 +0200
+++ manual/ca/boot-installer/i386.xml	2006-06-13 14:27:50.000000000 +0200
@@ -214,15 +214,6 @@
 d'aparèixer l'indicador <prompt>boot:</prompt>. Podeu introduïr-hi
 els paràmetres d'arrencada opcionals o únicament prémer &enterkey;
 
-</para><para condition="supports-floppy-boot">
-
-En el cas que el vostre ordinador no permeti l'arrencada des d'un
-dispositiu de memòria USB, podeu utilitzar un disquet per fer
-l'arrencada inicial i posteriorment commutar a l'USB. Arrenqueu el
-vostre ordinador tal com està descrit a <xref linkend="floppy-boot"/>;
-el nucli del disquet d'arrencada hauria de detectar automàticament el
-llapis USB. Quan se us demani el disquet arrel, premeu &enterkey;.
-Hauríeu de veure com s'inicialitza el &d-i;.
 
 </para>
  </sect2>

Reply to: