[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: RFR: Actualització del manual del d-iHola Miquel,

On Tue, 2006-06-13 at 22:24:09 +0200, Miguel Gea Milvaques wrote:
> He actualitzat un grapat de fitxers que estaven per actualitzar al
> manual. Encara en queda algun i algun per traduir, però poca cosa!

Mercy per la feina!

> Els fitxers que he actualitzat són els següents:

> ca/bookinfo.xml
  ...
> ca/boot-installer/i386.xml
> 
> Els canvis són molt pocs a cada fitxer, molts d'ells trivials, pel que
> adjunte el patch.

No hi ha patch. ;)

salut,
guillemReply to: