[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: d-i/trunk/packages/po/ca.poOn Mon, Apr 17, 2006 at 12:05:00PM +0200, Jord? Polo wrote:
> On Mon, Apr 17, 2006 at 07:42:56AM +0200, Robert Millan wrote:
> > Ho torno a enviar.  Aqui hi ha el peda? adjunt.
> 
> Una bona feina la revisi?! Nom?s tinc alguns dubtes:
> 
>  * Per quin motiu canvies els "aix? que" per "o sigui que"? ?s
> incorrecte o simplement es tracta d'una millora? No acabo de veure
> el problema.

En català "així que" vol dir una altra cosa (p.e. "hi aniré així que pugui).
L'altre sentit crec que és per barbarisme.

A banda, els he canviat per "per tant" en comptes de "o sigui que"; crec que
s'hi adiu millor.

>  * Existeix "exit?s"? El m?s proper que he trobat ha estat "reeixit".
> Sempre es podria canviar per "finalitzat amb ?xit".

"reeixit/da" em sembla bé.  Si ningú no hi té res a dir ho afegeixo al pedaç.

>  * "Reintentar?" s'hauria de canviar per una frase de l'estil "Voleu
> ...?". Per exemple, "Voleu tornar-ho a intentar?", "Voleu
> reintentar-ho?" o "Voleu tornar a provar?".

D'acord.

>  * "l'eina de particionament autom?tica": no ?s el particionament que ?s
> autom?tic?

Doncs diria que si..

> Revisant tamb? he vist altres coses que ja eren al .po original:
> 
>  * "febla" hauria de ser "feble".

D'acord.

>  * "Configura els dispositius d'emmagatzemament d'acc?s a disc (DASD)"
> ?s massa llarg, hauria de tenir menys de 55 caracters segons els
> comentaris.

No sé com fer-ho.  Alguna suggerència?

>  * "Es crear? un compte d'usuari per a ser usat en comptes del
> compte...". Podria canviar-se "en comptes" per "en lloc" per no repetir
> "compte" tantes vegades. Un canvi purament cosm?tic.

D'acord.

-- 
Robert MillanReply to: