[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

d-i/trunk/packages/po/ca.poHola,

He fet una petita revisió del d-i, cercant errors comuns que tinc a la meva
"llista negra", i n'he trobat alguns.

Us n'envio pedaç adjunt.  He canviat algunes formes verbals per a donar
preferència al tracte de vós (o a l'infinitiu quan el subjecte és l'usuari),
per tal de fer-les més compatibles amb el valencià.  Crec que la resta de
canvis són auto-explicatoris (si no és així doneu-me un toc ;).

-- 
Robert Millan
Index: packages/po/ca.po
===================================================================
--- packages/po/ca.po	(revision 36128)
+++ packages/po/ca.po	(working copy)
@@ -48,7 +48,7 @@
 "the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}"
 msgstr ""
 "Ha fallat un pas de la instal·lació. Podeu provar a executar l'element que "
-"ha fallat una altra vegada des del menú, o ometre-lo i seleccionar una altra "
+"ha fallat una altra vegada des del menú, o ometre'l i seleccionar una altra "
 "cosa. El pas que ha fallat és: ${ITEM}"
 
 #. Type: select
@@ -297,7 +297,7 @@
 #. Description
 #: ../localechooser.templates-in:95
 msgid "Choose a country, territory or area:"
-msgstr "Selecciona un país, territori, o àrea:"
+msgstr "Seleccioneu un país, territori, o àrea:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -413,7 +413,7 @@
 #. Main menu item. Please keep below 55 columns
 #: ../kbd-chooser.templates-in:4
 msgid "Select a keyboard layout"
-msgstr "Selecciona una disposició de teclat"
+msgstr "Seleccioneu una disposició de teclat"
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -1462,7 +1462,7 @@
 "might need to specify an account number here."
 msgstr ""
 "És possible que necessiteu donar un nom de l'ordinador DHCP. Si esteu "
-"utilitzant un mòdem de cable, és possible que tingueu que especificar un "
+"utilitzant un mòdem de cable, és possible que us calgui especificar un "
 "nombre de compte ací."
 
 #. Type: string
@@ -1830,7 +1830,7 @@
 #. Choices
 #: ../choose-mirror.templates.http-in:5 ../choose-mirror.templates.ftp-in:5
 msgid "enter information manually"
-msgstr "introdueix la informació manualment"
+msgstr "introduir la informació manualment"
 
 #: ../choose-mirror.templates.http-in:17
 msgid "US[ Default value for http]"
@@ -1931,7 +1931,7 @@
 "If you need to use a HTTP proxy to access the outside world, enter the proxy "
 "information here. Otherwise, leave this blank."
 msgstr ""
-"Si teniu que utilitzar un servidor intermediari d'HTTP per a accedir a la "
+"Si us cal utilitzar un servidor intermediari d'HTTP per a accedir a la "
 "xarxa exterior, introduïu la informació del servidor ací. Si no, deixeu això "
 "en blanc."
 
@@ -1962,7 +1962,7 @@
 "If you need to use a FTP proxy to access the outside world, enter the proxy "
 "information here. Otherwise, leave this blank."
 msgstr ""
-"Si teniu que utilitzar un servidor intermediari d'FTP per a accedir a la "
+"Si us cal utilitzar un servidor intermediari d'FTP per a accedir a la "
 "xarxa exterior, introduïu ací la informació del servidor intermediari. Si "
 "no, deixeu això en blanc."
 
@@ -3092,7 +3092,7 @@
 #. Description
 #: ../partman-partitioning.templates:115
 msgid "Flags for the new partition:"
-msgstr "Senyaladors per a la nova partició:"
+msgstr "Assenyaladors per a la nova partició:"
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -3116,7 +3116,7 @@
 #. Description
 #: ../partman-partitioning.templates:129
 msgid "Set the partition flags"
-msgstr "Estableix els senyaladors de la partició"
+msgstr "Estableix els assenyaladors de la partició"
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -3128,7 +3128,7 @@
 #. Description
 #: ../partman-partitioning.templates:137
 msgid "Bootable flag:"
-msgstr "Senyalador d'arrencable:"
+msgstr "Assenyalador d'arrencable:"
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -3433,7 +3433,7 @@
 #. Choices
 #: ../partman-basicfilesystems.templates:88
 msgid "Enter manually"
-msgstr "Introdueix manualment"
+msgstr "Introduir manualment"
 
 #. Type: select
 #. Choices
@@ -4116,7 +4116,7 @@
 #. Choices
 #: ../partman-ext2r0.templates:31
 msgid "/, /boot, Enter manually, Do not mount it"
-msgstr "/, /boot, Introdueix manualment, No la muntes"
+msgstr "/, /boot, Introduir manualment, No la muntes"
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -4278,7 +4278,7 @@
 "Per a iniciar el vostre nou sistema, s'utilitza un programa anomenat "
 "«carregador». Es pot instal·lar tant al registre mestre d'arrencada del "
 "primer disc o en una partició. Quan s'instal·la el carregador en una "
-"partició, heu d'establir el senyalador d'arrencable en la mateixa. Aquesta "
+"partició, heu d'establir l'assenyalador d'arrencable en la mateixa. Aquesta "
 "partició es marcarà amb «${BOOTABLE}» al menú de partició principal."
 
 #. Type: text
@@ -4292,7 +4292,7 @@
 msgstr ""
 "Per a iniciar el vostre sistema nou, s'utilitza un programa anomenat "
 "«carregador». Està instal·lat en una partició d'arrencada. Heu d'establir el "
-"senyalador d'arrencable en la mateixa. Aquesta partició es marcarà amb "
+"assenyalador d'arrencable en la mateixa. Aquesta partició es marcarà amb "
 "«${BOOTABLE}» al menú de partició principal."
 
 #. Type: error
@@ -6149,7 +6149,7 @@
 #. Description
 #: ../cdebconf-text-udeb.templates:19
 msgid "Select an empty entry"
-msgstr "Selecciona una entrada buida"
+msgstr "Seleccioneu una entrada buida"
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -6187,7 +6187,7 @@
 #. "install *packages*" which is less adapted for non technical users
 #: ../pkgsel.templates:8
 msgid "Select and install software"
-msgstr "Selecciona i instal·la programari"
+msgstr "Seleccioneu i instal·la programari"
 
 #. Type: text
 #. Description
@@ -7083,8 +7083,8 @@
 "Heu seleccionat instal·lar el carregador quik. No podreu arrencar cap altre "
 "sistema operatiu des d'aquest disc. A més a més, el vostre ordinador potser "
 "no podrà arrencar de cap manera després de que es complete aquest procés. Si "
-"vos quedeu amb una pantalla en blanc, és possible que tingueu que tornar a "
-"arrancar en fred i prèmer Command-Option-P-R."
+"vos quedeu amb una pantalla en blanc, és possible que us calgui tornar a "
+"arrencar en fred i prèmer Command-Option-P-R."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -7362,7 +7362,7 @@
 msgstr ""
 "Yaboot (el carregador de Linux) necessita instal·lar-se en una partició de "
 "disc dur per a que el vostre sistema puga arrencar. Si us plau, seleccioneu "
-"la partició de destí d'entre aquestes particions que tenen el senyalador "
+"la partició de destí d'entre aquestes particions que tenen l'assenyalador "
 "d'arrencada establert."
 
 #. Type: select
@@ -8362,7 +8362,7 @@
 "carrega el carregador des de la seua partició EFI privada del disc dur. "
 "Aleshores el carregador inicia el sistema operatiu des d'aquesta mateixa "
 "partició. Una partició EFI té un sistema de fitxers FAT16 formatat en ella i "
-"el senyalador d'arrencable establert. La majoria de les instal·lacions "
+"l'assenyalador d'arrencable establert. La majoria de les instal·lacions "
 "ubiquen la partició EFI a la primera partició primària del mateix disc on "
 "està el sistema de fitxers arrel."
 
@@ -8421,8 +8421,8 @@
 "There were no suitable partitions found for elilo to use.  Elilo needs a "
 "partition with a FAT file system, and the boot flag set."
 msgstr ""
-"No s'ha trobat cap partició que l'elilo puga utilitzar. Elilo necessita una "
-"partició amb un sistema de fitxers FAT, i el senyalador d'arrencable "
+"No s'ha trobat cap partició que l'elilo puga utilitzar. L'Elilo necessita una "
+"partició amb un sistema de fitxers FAT, i l'assenyalador d'arrencable "
 "establert."
 
 #. Type: text
@@ -9568,7 +9568,7 @@
 #. Description
 #: ../lvmcfg-utils.templates:17
 msgid "LVM configuration action:"
-msgstr "Acció de la configuració de LVM:"
+msgstr "Acció de la configuració d'LVM:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -10944,7 +10944,7 @@
 #. in single-byte languages)
 #: ../partconf.templates:54
 msgid "/, /usr, /boot, /home, /var, /tmp, Don't mount it, Enter manually"
-msgstr "/, /usr, /boot, /home, /var, /tmp, No la muntes, Introdueix manualment"
+msgstr "/, /usr, /boot, /home, /var, /tmp, No la muntes, Introduir manualment"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -11848,10 +11848,10 @@
 #~ msgstr "-- ${SHORTLIST} --"
 
 #~ msgid "-- Choose a country, territory or area: --"
-#~ msgstr "-- Selecciona un país, territori, o àrea: --"
+#~ msgstr "-- Seleccioneu un país, territori, o àrea: --"
 
 #~ msgid "-- Choose country or region --"
-#~ msgstr "-- Selecciona un país o regió --"
+#~ msgstr "-- Seleccioneu un país o regió --"
 
 #~ msgid "Saving debconf database..."
 #~ msgstr "S'està desant la base de dades de debconf..."
@@ -12013,7 +12013,7 @@
 #~ "If you need to use a FTP proxy to access the outside world, please enter "
 #~ "the proxy information here. Otherwise, leave this blank."
 #~ msgstr ""
-#~ "Si teniu que utilitzar un servidor intermediari d'FTP per a accedir el "
+#~ "Si us cal utilitzar un servidor intermediari d'FTP per a accedir el "
 #~ "món exterior, introduïu la informació del servidor intermediari ací. Si "
 #~ "no, deixeu açò en blanc."
 
@@ -12208,7 +12208,7 @@
 #~ msgstr "S'està comprovant el sistema de fitxers objectiu"
 
 #~ msgid "Choose country or region"
-#~ msgstr "Selecciona un país o regió"
+#~ msgstr "Seleccioneu un país o regió"
 
 #~ msgid "North America"
 #~ msgstr "Nord Amèrica"
@@ -12502,7 +12502,7 @@
 #~ "executar GRUB."
 
 #~ msgid "Choose country"
-#~ msgstr "Selecciona un país"
+#~ msgstr "Seleccioneu un país"
 
 #~ msgid "Or set the following OpenFirmware variables to enable auto-booting :"
 #~ msgstr ""
@@ -12516,7 +12516,7 @@
 #~ "Debian does not currently support LVM used for the root file system or /"
 #~ "boot partition. A system installed in this way will not boot."
 #~ msgstr ""
-#~ "Actualment, Debian no suporta l'ús de LVM per al sistema de fitxers de la "
+#~ "Actualment, Debian no suporta l'ús d'LVM per al sistema de fitxers de la "
 #~ "partició arrel o /boot. Els sistemes instal·lats d'aquesta manera no "
 #~ "arrencaran."
 
@@ -12524,7 +12524,7 @@
 #~ "/, /boot, /home, /tmp, /usr, /usr/local, /var, Enter manually, Do not "
 #~ "mount it"
 #~ msgstr ""
-#~ "/, /boot, /home/, /tmp, /usr, /usr/local, /var, Introdueix manualment, No "
+#~ "/, /boot, /home/, /tmp, /usr, /usr/local, /var, Introduir manualment, No "
 #~ "la muntes"
 
 #~ msgid "Please choose the mountpoint for this partition"
@@ -13561,7 +13561,7 @@
 #~ "that is close to you on the network -- be aware that near countries, or "
 #~ "even your own, may not be the best choice."
 #~ msgstr ""
-#~ "Seleccioneu el país on hauria d'estar la rèplica. El objectiu és trobar "
+#~ "Seleccioneu el país on hauria d'estar la rèplica. L'objectiu és trobar "
 #~ "una rèplica que estiga prop en la xarxa -- teniu en compte que els països "
 #~ "mes propers, o inclús el vostre, poden no ser la millor opció."
 

Reply to: