[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Actualització del manualOn Sun, Apr 02, 2006 at 06:17:56PM +0200, Jordà Polo wrote:
> Amb la intenció de no deixar-ho pel final, he estat posant el manual
> una mica al dia. Adjunto el patch, que es pot aplicar a svn trunk.

Aquí està la part de l'actualització que quedava pendent. El patch
és força més curt que l'anterior.

Hi ha un fitxer, boot-installer/mipsel.xml, que és tot nou i l'he deixat
"untranslated". L'objectiu era posar els fitxers al dia, no traduir-ho
tot ;)

Els dubtes que he trobat han estat principalment "board", que en alguns
llocs es tradueix com targeta i en altres com placa (referint-se al
mateix) i "firmware". He intentat fer el menor nombre de canvis
possible,
mantenint el que hi havia a cada fitxer, però estaria bé revisar-ho.

Salut.

PS. Acabo de veure que fa un parell de dies es van fer bastants canvis
a appendix/preseed.xml, així que encara quedarà actualitzar aquest
fitxer. A part d'això només hi ha 7 fitxers nous per traduir.

Attachment: ca_update_2.patch.gz
Description: Binary data


Reply to: