[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/partitioning/partition/hppa.xmlHola :

Si us sembla, puc deixar "firmware" o posar "microprogramari de firma"
com em sembla recordar que algú va suggerir.

Salutacions


	Miquel (a.k.a. Ktalà a.k.a. Ton)

On Mon, 16 Jan 2006 00:11:15 -0800
Matt Bonner wrote:

> A l'angles diu:
> 
> > An additional requirement of the firmware is that ...
> 
> I a la traduccio, es veu:
> 
> > Un requeriment addicional de la firma és que...
> 
> Es "firma" una traduccio valida per "firmware"?
> 
> Apart d'aquest dubte, i allo de si GB es tradueix per GiB o GB, la resta em
> sembla raonable.
> 
> adeu,
> Mateu
> 
> On 1/4/06, Guillem Jover <guillem@debian.org> wrote:
> >
> > On Sat, Dec 31, 2005 at 09:58:57AM +0100, Miquel Oliete wrote:
> >
> > > <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
> > > <!-- original version: 28997 untranslated -->
> >
> > Aquest ja l'havies enviat, i no conté cap canvi.
> >
> > salut,
> > guillem
> >
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.org
> >
> >


______________________________________________
LLama Gratis a cualquier PC del Mundo.
Llamadas a fijos y móviles desde 1 céntimo por minuto.
http://es.voice.yahoo.comReply to: