[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/partitioning/partition/hppa.xmlA l'angles diu:

> An additional requirement of the firmware is that ...

I a la traduccio, es veu:

> Un requeriment addicional de la firma és que...

Es "firma" una traduccio valida per "firmware"?

Apart d'aquest dubte, i allo de si GB es tradueix per GiB o GB, la resta em sembla raonable.

adeu,
Mateu

On 1/4/06, Guillem Jover <guillem@debian.org> wrote:
On Sat, Dec 31, 2005 at 09:58:57AM +0100, Miquel Oliete wrote:

> <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
> <!-- original version: 28997 untranslated -->

Aquest ja l'havies enviat, i no conté cap canvi.

salut,
guillem


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-l10n-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: