[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Spam] Primera pregunta :-)Miquel Oliete wrote:
> Hola altra vegada :
> 
> Acabo de llegir la carta del Guillem Jover i el jordi Mallach i he vist
> que han establert prioritats sobre les prioritats de traducció.
> 
> Guillem i Jordi, abans de traduïr algun programa, potser seria millor
> que traduïs alguna de les parts de la instal·lació de Debian?

En aquest moment estem traduint el manual de debian de forma una mica
accelerada, ja que hi ha dates per acabar-lo; en aquest moment queden
uns 30 documents per traduir, si vols col·laborar agafat un fitxer de
http://xerakko.homelinux.com/fitxerspen.html
o entra al canal #debian-catalan de IRC al server irc.debian.org

> 
> Espero resposta, salutacions
> 
> 
> 	Miquel (a.k.a. Ktalà a.k.a. Ton) 
> 
> 		
> ______________________________________________ 
> Renovamos el Correo Yahoo! 
> Nuevos servicios, más seguridad 
> http://correo.yahoo.es
> 


-- 
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: