[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/preparing/install-overview.xmlZzzzzzz,

Diff normal dels canvis.

salut,
guillem
61,62c61,62
< Localitzeu i/o descarregueu el programari de l'instal·lador i quassevol fitxers
< controladors que necessite la vostra màquina (tret dels usuaris del CD de Debian).
---
> Localitzeu i/o descarregueu el programari de l'instal·lador i els fitxers de qualsevol
> controlador que necessite la vostra màquina (tret dels usuaris del CD de Debian).
68c68
< d'arrencada (la majoria dels usuaris dels CDs de Debian poden arrencar des d'un d'ells).
---
> d'arrencada (la majoria dels usuaris dels CD de Debian poden arrencar des d'un d'ells).
99c99
< Afegiu-hi un o més DASDs (Dispositiu d'emmagatzematge d'accés directe).
---
> Afegiu-hi un o més DASD (Dispositiu d'emmagatzematge d'accés directe).
116c116
< Instal·leu un <firstterm>gestor d'arrencada</firstterm>
---
> Instal·leu un <firstterm>carregador d'arrencada</firstterm>
133c133
< Instal·leu programari addicional (<firstterm>tasks</firstterm>
---
> Instal·leu programari addicional (<firstterm>tasques</firstterm>
169c169
< primera càrrega del sistema, sols diposeu d'un sistema controlat per línia
---
> primera càrrega del sistema, sols disposeu d'un sistema controlat per línia

Reply to: