[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/partitioning/tree.xmlHallo,

On Fri, Dec 23, 2005 at 05:40:18PM +0100, Jordà Polo wrote:
> He aprofitat bona part del manual de woody.

Adjunt un diff normal dels canvis que he fet abans del commit.

salut,
guillem
27c28
<   <entry>Binaris de comandes essencials</entry>
---
>   <entry>Binaris d'ordres essencials</entry>
42c43
<   <entry>Llibreries compartides essencials i mòduls del nucli</entry>
---
>   <entry>Biblioteques compartides essencials i mòduls del nucli</entry>
61,62c62
<   <entry>Directori virtual per a informació del sistema (nuclis
<   2.6)</entry>
---
>   <entry>Directori virtual per a informació del sistema (nuclis 2.6)</entry>
95c95
< 150&ndash;250 MB per a la partició arrel.
---
> 150&ndash;250 MiB per a la partició arrel.
101c101
< (<filename>/usr/bin</filename>), llibreries
---
> (<filename>/usr/bin</filename>), biblioteques
105c105
< hauríeu de concedir com a mínim 500 MB d'espai en disc. Aquesta mida
---
> hauríeu de concedir com a mínim 500 MiB d'espai en disc. Aquesta mida
108c108
< 4-6 GB.
---
> 4-6 GiB.
121c121
< reservar 2 o 3 gigabytes d'espai per a <filename>/var</filename>. Si
---
> reservar 2 o 3 GiB d'espai per a <filename>/var</filename>. Si
124,125c124,125
< podeu sortir amb 300&ndash;500 MB. Si aneu més justos de disc i no
< penseu fer actualitzacions importants, passareu amb només 30 o 40 MB.
---
> podeu sortir amb 300&ndash;500 MiB. Si aneu més justos de disc i no
> penseu fer actualitzacions importants, passareu amb només 30 o 40 MiB.
131c131
< segurament aniran a parar a aquest directori. 40&ndash;100 MB haurien
---
> segurament aniran a parar a aquest directori. 40&ndash;100 MiB haurien
133c133
< d'arxius, autoria de CDs/DVDs, o altre programari multimèdia, poden
---
> de fitxers, autoria de CD/DVD, o altre programari multimèdia, poden
145c145
< reservar uns 100 MB per a cada usuari, adaptant aquest valor a les nostres
---
> reservar uns 100 MiB per a cada usuari, adaptant aquest valor a les nostres

Reply to: