[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/partitioning/tree.xmlEspero que tothom a aquesta llista hagi passat un any nou bo i segur.

Tot sembla correcte, menys un possible dubte...

>> Una estació de treball potent o un servidor poden dedicar-li 4-6 GB.

Hauria de ser "pot dedicar-li" ?

bon any,
Matt

On 12/26/05, Guillem Jover <guillem@debian.org> wrote:
Hallo,

On Fri, Dec 23, 2005 at 05:40:18PM +0100, Jordà Polo wrote:
> He aprofitat bona part del manual de woody.

Adjunt un diff normal dels canvis que he fet abans del commit.

salut,
guillem

Reply to: