[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: petició de traduccióHola Vicent,

On Thu, Dec 22, 2005 at 09:54:18AM +0100, Vicent Fernàndez i Capilla wrote:
> m'agradaria gastar el bot, per a traduïr el bot,
> però no entenc massa el funcionament per a traduïr el manual,

Pots començar amb aquest fitxer (si encara no n'havies triat cap):

  <http://d-i.alioth.debian.org/svn/debian-installer/manual/ca/install-methods/official-cdrom.xml>

> algú em pot ajudar en el format de la pseudo-url?
> pq segons l'ajuda funciona per paquets
> quin paquet hauria d'indicar?
> [ITT]manual://????

Envia un mail amb l'assumpte:

  [ITT] manual://d-i/install-methods/official-cdrom.xml

salut,
guillemReply to: