[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/install-methods/boot-drive-files.xmlOn Sun, Oct 16, 2005 at 12:06:57PM +0200, Miguel Gea Milvaques wrote:
> Un més al pot...

A continuació possibles correccions/millores.
Algunes totalment subjectives, podeu ignorarles.

> <title>Preparant fitxers per arrencar des del disc dur</title>

Preparant fitxers -> Preparant els fitxers

> L'instal??lador es pot arrencar fent ??s de fitxers que son a una
> partici?? d'un disc dur, o be llen??at des d'altre sistema operatiu o b??
> cridant directament un carregador des de la BIOS.

que son a -> que són a
des d'altre -> des d'un altre

Per deixar més clar quines són les dos opcions, potser estaria bé posar
una altra coma abans del segon "o bé", i fins i tot posar dos punts en
lloc de la coma que hi ha a "d'un disc dur" (per un moment he pensat que
les alternatives eren "arrencar fent ús de fitxers que son a una
partició d'un disc dur" i "llençat des d'altre sistema operatiu...").

> Es pot aconseguir una instal??laci?? completa amb "xarxa pura" utilitzant
> aquesta t??cnica. A???? evita tota la confusi?? de mitjans extra??bles, com
> trobar i gravar imatges de CD o barallar-se amb els massa i poc segurs
> disquets.

amb els massa i poc segurs disquets -> amb nombrosos i poc fiables
disquets

> Al moment d'arrencar, ambd??s carregadors suporten carregar a mem??ria no 
> tan sols el nucli, tamb?? una imatge del disc. Aquest disc RAM pot ser utilitzat
> pel nucli com el sistema de fitxers arrel.

també una imatge -> sinó també una imatge

> Per acabar, per configurar el carregador continueu a 
> <xref linkend="boot-initrd"/>.

Per acabar -> Finalment (per no repetir el "per")

>   <title>Arrencar l'instal??lador amb disc dur per a Macs OldWorld</title>
> <para>

Arrencar l'instal·lador des de disc dur a Macs OldWorld (?)

> El disquet <filename>boot-floppy-hfs</filename> utilitza
> <application>miBoot</application> per arrencar la instal??laci??, per??
> <application>miBoot</application> no ??s f??cil d'utilitzar per arrencar des
> de disc dur. <application>BootX</application>, llen??ada des de MacOS,
> suporta arrencar des de fitxers al disc dur. 

llençada -> llençat (?)

> Descarregueu i desempaqueteu el <application>BootX</application>
> , disponible a <ulink url="&url-powerpc-bootx;"></ulink>, 
> o al directori
> <filename>dists/woody/main/disks-powerpc/current/powermac</filename>
> als espills http/ftp oficials i als CD oficials de Debian. Utilitzeu

espills -> rèpliques

> <application>Stuffit Expander</application> per extraure aquest arxiu
> . Dins el paquet, hi ha una carpeta buida amb el nom

carpeta -> directori (tot i que l'original diu folders tota l'estona...)

>   <title>Arrencar l'instal??lador amb disc dur per a Macs NewWorld</title>
> <para>

Arrencar l'instal·lador des de disc dur a Macs NewWorld (?)

> <emphasis>Copieu</emphasis> (no moure) els quatre fitxers seg??ents que
> heu descarregat anteriorment des del arxiu de Debian, a l'arrel del vostre
> disc dur (A???? podria aconseguir-se amb
> <keycap>option</keycap>-arrossegar cada fitxer a la icona del disc dur).

no moure -> no mogueu
des del arxiu -> des de l'arxiuReply to: