[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/install-methods/usb-setup/i386.xml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


- --
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2  5536 3533 50CA 5808 08C4

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.2 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFDV2yyNTNQylgICMQRAnucAKCoUvPaJCIpdqGBcs9DBDoiJvcI6gCfYm/5
2/Dcb5etUQaogNQ0JryeYMk=
=De9u
-----END PGP SIGNATURE-----
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 27345 -->

   <sect3 arch="i386">
   <title>Particionar un llapis USB a &arch-title;</title>
<para>

Mostrarem com configurar un llapis de memòria per utilitzar la primera 
partició d'aquest, en comptes del dispositiu complet.

</para><note><para>

La major part dels llapis USB venen preconfigurats amb una única
partició FAT16, així que no hauríeu de reparticionar o reformatar el 
llapis. Si heu de fer-ho, utilitzeu el <command>cfdisk</command> o
qualsevol altra ferramenta per crear la partició FAT16 i aleshores crear
el sistema de fitxers fent:

<informalexample><screen>
# mkdosfs /dev/<replaceable>sda1</replaceable>
</screen></informalexample>

Aneu en compte d'utilitzar el nom del dispositiu correcte pel vostre 
llapis USB. L'ordre <command>mkdosfs</command> és al paquet Debian
<classname>dosfstools</classname>.

</para></note><para>

Per arrencar el nucli després d'arrencar des del llapis USB, posarem un
carregador de l'arrencada al llapis. Malgrat que hauria de funcionar qualsevol
carregador de l'arrencada hauria de funcionar  (e.g. <command>LILO</command>),
és convenient utilitzar <command>SYSLINUX</command>, ja que utilitza una 
partició FAT16 i pot reconfigurar-se editant tan sols un fitxer de text.
Qualsevol sistema operatiu que suporte el sistema de fitxers FAT 
pot utilitzar-se per canviar la configuració del carregador de l'arrencada.

</para><para>

Per posar el <command>SYSLINUX</command> a la partició FAT16 del vostre
llapis USB, instal·leu els paquets <classname>syslinux</classname> i
<classname>mtools</classname> al vostre sistema i executeu:

<informalexample><screen>
# syslinux /dev/<replaceable>sda1</replaceable>
</screen></informalexample>

Altra vegada, aneu en compte i utilitzeu el nom correcte pel dispositiu. La
partició no hauria d'estar muntada quan executeu l'ordre 
<command>SYSLINUX</command>. 
Aquest procediment escriu un sector d'arrencada a la partició i crea el fitxer
<filename>ldlinux.sys</filename> que conté el codi del carregador d'arrencada.

</para><para>

Munteu la partició (<userinput>mount /dev/sda1 /mnt</userinput>) i copieu
els fitxers següents al llapis:

<itemizedlist>
<listitem><para>

<filename>vmlinuz</filename> (nucli binari)

</para></listitem>
<listitem><para>

<filename>initrd.gz</filename> (imatge inicial del disc ram)

</para></listitem>
<listitem><para>

<filename>syslinux.cfg</filename> (fitxer de configuració del SYSLINUX )

</para></listitem>
<listitem><para>

Mòduls del nucli opcionals

</para></listitem>
</itemizedlist>

Si voleu canviar el nom dels fitxers, aneu en compte de que el 
<command>SYSLINUX</command> tan sols pot utilitzar nom de fitxers tipus 
DOS (8.3).

</para><para>


El fitxer de configuració <filename>syslinux.cfg</filename> hauria de contenir
les següents línies:

<informalexample><screen>
default vmlinuz
append initrd=initrd.gz ramdisk_size=12000 root=/dev/rd/0 init=/linuxrc rw
</screen></informalexample>

Fixeu-vos que el paràmetre <userinput>ramdisk_size</userinput> hauria de 
incrementar-se depenent de la imatge que esteu arrencant.
<phrase condition="sarge">
Si l'arranc falla, podeu afegir <userinput>devfs=mount,dall</userinput> 
a la línia <quote>append</quote>.
</phrase>

</para>
   </sect3>


Reply to: