[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/install-methods/boot-drive-files.xml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

Un més al pot...
- --
e-mail: Miguel Gea Milvaques <debian(@nospam)miguelgea.com
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
GnuPG key: 0x580808C4
Key fingerprint = 85A0 06FD 9A6C 4701 27C2 5536 3533 50CA 5808 08C4
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.2 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFDUiZBNTNQylgICMQRAq0RAJ9nEUZr45PtLoKRlPZQnBzZOeD5VACfZdap
Vl3HPDqgMgEaZGwM1dhef58=
=DtwX
-----END PGP SIGNATURE-----
<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 23151 -->

 <sect1 condition="bootable-disk" id="boot-drive-files">
 <title>Preparant fitxers per arrencar des del disc dur</title>
<para>

L'instal·lador es pot arrencar fent ús de fitxers que son a una
partició d'un disc dur, o be llençat des d'altre sistema operatiu o bé
cridant directament un carregador des de la BIOS.

</para><para>

Es pot aconseguir una instal·lació completa amb "xarxa pura" utilitzant
aquesta tècnica. Açò evita tota la confusió de mitjans extraïbles, com
trobar i gravar imatges de CD o barallar-se amb els massa i poc segurs
disquets.

</para><para arch="i386">

L'instal·lador no pot arrencar des d'un sistema de fitxers NTFS.

</para><para arch="powerpc"> 

L'instal·lador no pot arrencar des d'un sistema de fitxers HFS+. Els
MacOS System 8.1 i posteriors poden utilitzar el sistema de fitxers HFS+;
tots els NewWorld PowerMacs utilitzen HFS+. Per determinar si el vostre 
sistema de fitxers és HFS+, seleccioneu <userinput>Get Info</userinput> pel
volum en qüestió. El sistema de fitxers HFS apareix com 
<userinput>Mac OS Standard</userinput>, mentre que al HFS+ diu
<userinput>Mac OS Extended</userinput>. Hauríeu de tenir una partició HFS
per poder intercanviar fitxers entre MacOS i Linux, en particular els fitxers
d'instal·lació que descarregueu.

</para><para arch="powerpc"> 

S'utilitzen programes diferents pel sistema d'arrencada amb disc dur depenent
de si el sistema és un model ``NewWorld'' o un ``OldWorld''.

 <sect2 arch="i386" id="files-lilo">
 <title>Arranc de l'instal·lador per disc dur fent ús de<command>LILO</command> o
 <command>GRUB</command></title>
<para>

Aquesta secció explica com afegir o com reemplaçar una instal·lació existent
utilitzant <command>LILO</command> o <command>GRUB</command>.

</para><para>

Al moment d'arrencar, ambdós carregadors suporten carregar a memòria no 
tan sols el nucli, també una imatge del disc. Aquest disc RAM pot ser utilitzat
pel nucli com el sistema de fitxers arrel.

</para><para>

Copieu els fitxers següents des dels arxius de Debian a un lloc
còmode al vostre disc dur, per exemple a 
<filename>/boot/newinstall/</filename>.

<itemizedlist>
<listitem><para>

<filename>vmlinuz</filename> (kernel binary)

</para></listitem>
<listitem><para>

<filename>initrd.gz</filename> (ramdisk image)

</para></listitem>
</itemizedlist>

</para><para>

Per acabar, per configurar el carregador continueu a 
<xref linkend="boot-initrd"/>.

</para>
 </sect2>


 <sect2 arch="powerpc" id="files-oldworld">
 <title>Arrencar l'instal·lador amb disc dur per a Macs OldWorld</title>
<para>

El disquet <filename>boot-floppy-hfs</filename> utilitza
<application>miBoot</application> per arrencar la instal·lació, però
<application>miBoot</application> no és fàcil d'utilitzar per arrencar des
de disc dur. <application>BootX</application>, llençada des de MacOS,
suporta arrencar des de fitxers al disc dur. 
També es pot utilitzar <application>BootX</application> com arranc dual
MacOS i Linux després d'haver completat la instal·lació del vostre Debian.
Pel Performa 6360, pareix que el <command>quik</command> no pot fer el disc
arrencable. Així que per aquest model el <application>BootX</application> és imprescindible.

</para><para>

Descarregueu i desempaqueteu el <application>BootX</application>
, disponible a <ulink url="&url-powerpc-bootx;"></ulink>, 
o al directori
<filename>dists/woody/main/disks-powerpc/current/powermac</filename>
als espills http/ftp oficials i als CD oficials de Debian. Utilitzeu
<application>Stuffit Expander</application> per extraure aquest arxiu
. Dins el paquet, hi ha una carpeta buida amb el nom
<filename>Linux Kernels</filename>. Descarregueu el 
<filename>linux.bin</filename> i el
<filename>ramdisk.image.gz</filename> des de la carpeta 
<filename>disks-powerpc/current/powermac</filename>, i poseu-los a la carpeta
<filename>Linux Kernels</filename>. Aleshores poseu la carpeta 
<filename>Linux Kernels</filename> al Sistema de Carpetes actiu.

</para>
 </sect2>

 <sect2 arch="powerpc" id="files-newworld">
 <title>Arrencar l'instal·lador amb disc dur per a Macs NewWorld</title>
<para>

Els PowerMacs NewWorld suporten arrancar des d'una xarxa o un 
CD-ROM ISO9660, així com carregar els binaris ELF directament des 
del disc dur. Aquestes màquines arranquen directament Linux utilitzant
<command>yaboot</command>, que suporta la càrrega d'un nucli i un RAMdisk
directament des de una partició ext2, així com l'arranc dual amb MacOS.
Arrancar l'instal·lador des de disc dur és apropiat particularment per
màquines noves sense disquetera.
El <command>BootX</command> no està suportat i no s'hauria d'utilitzar a
PowerMacs NewWorld.

</para><para>

<emphasis>Copieu</emphasis> (no moure) els quatre fitxers següents que
heu descarregat anteriorment des del arxiu de Debian, a l'arrel del vostre
disc dur (Açò podria aconseguir-se amb
<keycap>option</keycap>-arrossegar cada fitxer a la icona del disc dur).

<itemizedlist>
<listitem><para>

<filename>vmlinux</filename>

</para></listitem>
<listitem><para>

<filename>initrd.gz</filename>

</para></listitem>
<listitem><para>

<filename>yaboot</filename>

</para></listitem>
<listitem><para>

<filename>yaboot.conf</filename>

</para></listitem>
</itemizedlist>

</para><para>

Anoteu el nombre de la partició del MacOS on poseu aquests fitxers.
Si teniu el programa de MacOS <command>pdisk</command>
, podeu fer servir la comanda L per comprovar el nombre de la partició
. Necessitareu aquest nombre de partició per la comanda que escriureu a 
la sol·licitud del Open Firmware quan arranqueu l'instal·lador.

</para><para>

Per arrancar l'instal·lador, continueu a <xref linkend="boot-newworld"/>.

</para>
 </sect2>
 </sect1>

Reply to: