[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/install-methods/usb-setup/i386.xmlOn Thu, Oct 20, 2005 at 12:08:50PM +0200, Miguel Gea Milvaques wrote:
> La major part dels llapis USB venen preconfigurats amb una ??nica
> partici?? FAT16, aix?? que no haur??eu de reparticionar o reformatar el 
> llapis.

així que no hauríeu de -> així que en general no serà necessari
reformatar el llapis -> reformatar-lo ? (per no repetir tant "llapis")

> Si heu de fer-ho, utilitzeu el <command>cfdisk</command> o
> qualsevol altra ferramenta per crear la partici?? FAT16 i aleshores crear
> el sistema de fitxers fent:

FAT16 i aleshores crear -> FAT16, i aleshores creeu

Potser es podria evitar repetir el verb crear... alguna idea?

> Per arrencar el nucli despr??s d'arrencar des del llapis USB, posarem un
> carregador de l'arrencada al llapis. Malgrat que hauria de funcionar qualsevol
> carregador de l'arrencada hauria de funcionar  (e.g. <command>LILO</command>),

Malgrat que hauria de funcionar qualsevol carregador de l'arrencada
hauria de funcionar -> Malgrat que hauria de funcionar qualsevol
carregador

e.g. -> p.e. o p.ex.Reply to: