[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR2] po://bins/intl/ca.po Hola gent

 En aquesta sembla que us puc dona opinió en unes
cuantes entrades. A veure:

 --- Josep Puigdemont <josep@imatge-sintetica.com>
escribió: 
> Hola Joan,
> 
> Bona feina!
> Aquí tens algunes coses que he vist en el fitxer.
> Algunes cadenes que no tenen traducció les deus
> haver deixat perquè és
> igual que en anglès, però s'han de traduir
> igualment.
> 
> El fitxer està en ISO 8859-15, em sembla que hauria
> d'estar en UTF-8.
> 
> Els comentaris amb (?) són propostes, o dubtes:
> 
> #: ../bins:513
> msgid "File Media Type"
> msgstr "Tipus d'arxiu"
> 
> Potser hauria de ser "Tipus de medi del fitxer"?
> 

 Tipus del fitxer de medis

> 
> #: ../bins:739
> msgid "Sub Albums"
> msgstr "Sub àlbums"
> 
> ** Més endavant hi diu "Subàlbum"
> 

 Hauria de ser "Subàlbums", arreu.


> 
> #: ../bins:3630
> msgid "Single"
> msgstr ""
> 
> "Senzilla" (la foto), "única"...

 Correcte, dependrà del context, topt i que afegiria
l'opció "simple".

> #: ../bins:3636
> msgid "One-Shot"
> msgstr ""
> 
> "Una captura", "una foto"?
> 

 Captura? Crec que tots els equips de traducció
empren "instantània" per a referir-s'hi, d'altra banda
sembla que tornaria a dependre del context:

  (Una-Instantània, Una-Foto)

 Atentament
 Toni

=====
Sort

######## Antoni Bella Perez ######################
# http://www.terra.es/personal7/bella5/home.htm
## Correu-e :	<bella5 AT teleline DOT es>	##,
## ID de Jabber: vasten AT jabber DOT org	## i
col·laborador dels projectes:
  Debian en català: http://www.debian.org/international/Catalan/
  KDE en català: http://ca.i18n.kde.org/
  T.P: http://www2.iro.umontreal.ca/~pinard/po/registry.cgi?team=ca

-


		
______________________________________________ 
Renovamos el Correo Yahoo!: ¡250 MB GRATIS! 
Nuevos servicios, más seguridad 
http://correo.yahoo.esReply to: