[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/partman.xmlEl dg 19 de 12 del 2004 a les 00:04 +0100, en/na Aleix Badia i Bosch va
escriure:
Hola Aleix,
On posa:

 una partició addicional formatejda com un sistemes de fitxers -> 
	         formatejada    sistema

On posa:
Si escolliu la partició automàtica per un sistema Alpha, s'assignaà
							 s'assigna
On posa


Després de la selecció d'un esquema, la pantalla següent mostrarà
la nova taula de particions, on s'inclourà informació respecte a si
i com es formataran les partiacions i on es ->
            particions

On posa senyaladors serà assenyaladors. (dues vegades)

On posa software -> programari
On posa esperaveu -> esperàveu
On posa necessaits -> necessitats

-- 
Miguel Gea Milvaques <debian@miguelgea.com>
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/

Attachment: signature.asc
Description: =?ISO-8859-1?Q?Aix=F2?= =?ISO-8859-1?Q?_=E9s?= una part d'un missatge, signada digitalment


Reply to: