[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/nobootloader.xmlEl dg 19 de 12 del 2004 a les 00:06 +0100, en/na Aleix Badia i Bosch va
escriure:
Més val tard que mai...
On posa
 Si pretenu configurar manualment... -> Si preteneu ...
 
-- 
Miguel Gea Milvaques <debian@miguelgea.com>
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/

Attachment: signature.asc
Description: =?ISO-8859-1?Q?Aix=F2?= =?ISO-8859-1?Q?_=E9s?= una part d'un missatge, signada digitalment


Reply to: