[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Per qui serveixca...Hola,
He estat mirant els xml, fins ara els que repassava ho feia "a pel" però
he descobert el aspell, al menys es poden evitar faltes trivials
d'ortografia. Jo fixe el terminal a UTF-8 i execute:

aspell --encoding=utf-8 --mode sgml -c fitxer.xml

Meravellós ...
-- 
Miguel Gea Milvaques <debian@miguelgea.com>
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/

Attachment: signature.asc
Description: =?ISO-8859-1?Q?Aix=F2?= =?ISO-8859-1?Q?_=E9s?= una part d'un missatge, signada digitalment


Reply to: