[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/shell.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: shell.xml 21579 2004-09-13 22:57:14Z fjpop-guest $ -->

   <sect3 id="shell">
   <title>Utilització de la consola i visualització dels registres</title>
   <!-- TODO: There is nothing about logs in this section! -->

<para>

En el menú hi ha l'opció <guimenuitem>Executar una consola</guimenuitem> . Si el menú no és a l'abast i us cal la consola, premeu <keycombo><keycap>Alt(esquerre)</keycap> <keycap>F2</keycap></keycombo>
(en un teclat Mac, <keycombo><keycap>Option</keycap> <keycap>F2</keycap>
</keycombo>) per accedir a la segona <emphasis>consola virtual</emphasis>. �s a dir, la tecla <keycap>Alt</keycap> a l'esquerre de la <keycap>barra espaiadora</keycap> i la tecla de funció <keycap>F2</keycap> , alhora. Sereu en una altra finestra que executa un clon de la consola Bourne anomenat <command>ash</command>.

</para><para>

En aquest moment heu arrancat des del disc RAM, i el conjunt d'utilitats Linux que teniu disponibles és limitat. Podeu veure els programes a l'abast amb l'ordre <command>ls /bin /sbin /usr/bin
/usr/sbin</command> i teclejant <command>help</command>. L'editor de text és el <command>nano</command>. La consola disposa d'algunes característiques pràctiques, com l'autocompleció i l'historial.

</para><para>

Feu servir els menús per dur a terme qualsevol tasca que pugueu fer amb ells &mdash; la consola i les ordres sols hi són en cas que alguna cosa vaja malament. En particular, sempre hauríeu de fer servir els menús, i mai no la consola, per activar la partició de paginació swap, ja que si ho heu fet des de la consola, el programari del menú no ho detectarà. Premeu <keycombo><keycap>Alt(esquerre)</keycap> <keycap>F1</keycap></keycombo> per retornar als menús, o bé teclegeu <command>exit</command> si havíeu emprat l'opció del menú per obrir la consola.

</para>
   </sect3>

Reply to: