[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/using-d-i/modules/prebaseconfig.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: prebaseconfig.xml 21672 2004-09-15 10:55:50Z fjpop-guest $ -->

   <sect3 id="prebaseconfig">
   <title>Finalitzar la instal·lació i reiniciar</title>

<para>

Aquest és el darrer pas del procés inicial de la instal·lació de Debian. Se us indicarà que extragueu el mitjà d'instal·lació (CD, disquet, etc.) que heu emprat per iniciar l'instal·lador. Aquest farà algunes tasques finals, i aleshores reiniciareu dins del nou sistema Debian.

</para><para arch="s390">

Seleccioneu l'opció <guimenuitem>Finalitzar la instal·lació</guimenuitem>
, la qual aturarà el sistema; en aquest cas &arch-title; no suporta la funció de reiniciar. Aleshores haureu d'arrancar GNU/Linux amb l'IPL des del DASD que vàreu seleccionar per al sistema d'arxius arrel (root filesystem) durant els primers passos de la instal·lació.

</para>
   </sect3>

Reply to: