[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dubte de traduccióNo seria mes be "Quan instal·leu amb el mètode hd-media," ?

Matt


On Sun, 05 Dec 2004 13:38:53 +0100, Miguel Gea Milvaques
<debian@miguelgea.com> wrote:
> Hola, Joan
> > com traduiríeu:
> > When installing via the hd-media method,
> Jo ho traduiria:
> Quan s'instal·la amb el mètode hd-media,
> 
> ---
> Miguel Gea Milvaques <debian@miguelgea.com>
> Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
> 
>Reply to: