[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: dubte de traduccióHola, Joan
> com traduiríeu:
> When installing via the hd-media method,
Jo ho traduiria:
Quan s'instal·la amb el mètode hd-media,

---
Miguel Gea Milvaques <debian@miguelgea.com>
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/Reply to: