[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Despres del BTS?



Hola,
He rebut un missatge del Bug Tracking System com que ja han integrat una
traducció de les que he enviat. S'ha de fer alguna cosa per que es done
per acabat a la pàgina de coordinació de traducció al català?
-- 
Miguel Gea Milvaques <debian@miguelgea.com>
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/



Reply to: