[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] manual://d-i/boot-new/modules/ppp.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 18642 untranslated -->

 <sect2 arch="not-s390" id="PPP">
 <title>Configurant el PPP</title>

<para>

Si el vostre ordinador no està connectat a una xarxa se us preguntarà
si voleu instal·lar la resta del sistema utilitzant el PPP.


</para><para>

Si escolliu configurar PPP en aquest punt, s'executarà un programa
anomenat <command>pppconfig</command>. Aquest programa us ajudarà a configurar la
vostra connexió PPP. <emphasis>Assegureu-vos de que quan us pregunti el nom
de la vostra connexió telefònica l'anomeneu <userinput>provider</userinput>.</emphasis>


</para><para>


Afortunadament, el programa <command>pppconfig</command> us guiarà a través d'una
configuració de la connexió PPP sense excessiu patiment. Tot i això, si
aquest no us servís, seguiu llegint la secció per a instruccions
més detallades.

</para><para>


Per configurar el PPP necessitareu conèixer els conceptes bàsics de la
visualització i edició de fitxers en GNU/Linux. Per veure fitxers podeu utilitzar 
<command>more</command> i <command>zmore</command> per a fitxers comprimits 
amb l'extensió <userinput>.gz</userinput>. Per
exemple, per veure el fitxer <filename>README.debian.gz</filename> escriviu
<userinput>zmore README.debian.gz</userinput>. El sistema base proporciona 
un editor simple d'utilitzar però amb funcionalitats limitades anomenat 
<command>nano</command>. Posteriorment probablement us interessarà instal·lar
editors i visualitzadors amb més funcionalitats com el
<command>jed</command>, <command>nvi</command>, <command>less</command>
i <command>emacs</command>.

</para><para>

Editeu el fitxer <filename>/etc/ppp/peers/provider</filename>
i substituïu <userinput>/dev/modem</userinput> per
<userinput>/dev/ttyS<replaceable>&num;</replaceable></userinput>
on <replaceable>&num;</replaceable> serà el número del vostre port sèrie. En
Linux els ports sèrie s'enumeren des de 0; el primer port sèrie 
<phrase arch="i386">(p.e.
<userinput>COM1</userinput>)</phrase> és <filename>/dev/ttyS0</filename>
en Linux. 

<phrase arch="powepc;m68k">En els Macintosh amb ports sèrie,
el port del mòdem és <filename>/dev/ttyS0</filename> i el port
d'impressora és <filename>/dev/ttyS1</filename>.</phrase>

El següent pas és editar el fitxer
<filename>/etc/chatscripts/provider</filename> i afegir-hi el número de telèfon del
vostre proveïdor, nom d'usuari i contrasenya. Si us plau no suprimiu 
la <quote>q</quote> que precedeix a la contrasenya. Aquesta característica
fa que la contrasenya no aparegui als fitxers registre.

</para><para>


Molts proveïdors utilitzen PAP o CHAP per a la seqüència d'entrada en
comptes de l'autenticació en mode de text. D'altres utilitzen tots dos
mètodes. Si el vostre proveïdor necessita PAP o CHAP, necessitareu
seguir un procediment diferent. Comenteu tot el que estigui sota
la línia de marcatge (la que comença per <quote>ATDT</quote>) al fitxer 
<filename>/etc/chatscripts/provider</filename>, modifiqueu el fitxer
<filename>/etc/ppp/peers/provider</filename> tal
i com es descriu anteriorment i afegiu <userinput>user 
<replaceable>nom</replaceable></userinput> on <replaceable>nom</replaceable> serà el
vostre nom d'usuari del proveïdor al qual esteu intentant connectar.
Seguidament editeu el fitxer <filename>/etc/ppp/pap-secrets</filename>
 o el <filename>/etc/ppp/chap-secrets</filename> i
introduïu-hi la vostra contrasenya.


</para><para>

També haureu d'editar el fitxer <filename>/etc/resolv.conf</filename> 
i afegir-hi l'adreça d'IP del servidor de noms (DNS) del vostre
proveïdor. 
Les línies del fitxer <filename>/etc/resolv.conf</filename> tenen el següent 
format: 
<userinput>nomservidor
<replaceable>xxx.xxx.xxx.xxx</replaceable></userinput> on
<replaceable>x</replaceable> correspon al números de l'adreça
d'IP.
Opcionalment podeu afegir l'opció <userinput>usepeerdns</userinput> al fitxer
<filename>/etc/ppp/peers/provider</filename>, que activarà la selecció automàtica dels
servidors DNS apropiats, utilitzant els valors que el servidor remot
generalment proporciona. 


</para><para>

Si no és que el vostre proveïdor té una seqüència diferent a la de la 
majoria d'ISP, ja heu acabat la feina! Inicieu una connexió PPP escrivint
<command>pon</command> com a root i monitoritzeu el procés
utilitzant l'eina <command>plog</command.
Per a desconnectar-vos utilitzeu <command>poff</command>, també com a root.

</para><para>

Per a més informació de com utilitzar el PPP en Debian
llegiu el fitxer <filename>/usr/share/doc/ppp/README.Debian.gz</filename>

</para><para>

Per a connexions estàtiques SLIP, necessitareu afegir l'ordre 
<userinput>slattach</userinput> (del paquet <classname>net-tools</classname>)
al fitxer <filename>/etc/init.d/network</filename>. L'SLIP dinàmic necessitarà
el paquet <classname>gnudip</classname>.

</para>
 </sect2>

Reply to: