[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Comprovar el documentJo mateix em contesto, fent un cop d'ull a
http://d-i.alioth.debian.org/svn/debian-installer/installer/doc/manual/translations.txt

Els conjunt d'eines que s'utilitzen per generar el manual estan a
http://d-i.alioth.debian.org/svn/debian-installer/installer/doc/manual/build/

La seqüencia principal buildone.sh utilitza l'eina xsltproc

salut i records
Reply to: