[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] manual://d-i/boot-new/modules/shadow.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 18642 untranslated -->

 <sect2 id="base-config-users">
 <title>Configurant usuaris i contrasenyes</title>

 <sect3 id="base-config-root">
 <title>Definint la contrasenya de root</title>

<para>

El compte <emphasis>root</emphasis> també anomenat <emphasis>super-usuari</emphasis>;
és un tipus d'usuari amb accés especial 
que passa qualsevol restricció de seguretat del vostre sistema.
El compte root només s'hauria d'utilitzar per a tasques d'administració del
sistema i durant el mínim de temps possible.

</para><para>


Qualsevol contrasenya que creeu hauria de tenir un mínim de 6 caràcters, 
combinant majúscules i minúscules i també caràcters de puntuació.
Cal que tingueu una especial cura durant la definició de la contrasenya de root,
ja que aquest compte no té restriccions. Eviteu paraules del diccionari o
utilitzar informació personal susceptible de ser endevinada.

</para><para>


Si algú us diu que necessita la vostra contrasenya de root, sigueu
extremadament curosos. Normalment no hauríeu de donar la
contrasenya de root a ningú si no és que esteu administrant un
sistema amb múltiples administradors.

</para>
 </sect3>

 <sect3 id="make-normal-user">
 <title>Creant un usuari normal</title>

<para>

El sistema us preguntarà si voleu crear un compte d'usuari normal.
Aquest compte hauria de ser la vostra principal entrada . <emphasis>No</emphasis>
utilitzeu el compte root per a un us diari o per accedir personalment.

</para><para>

Per què no? Bé, una raó per a evitar l'us dels privilegis de root
seria la facilitat amb la qual podeu danyar el sistema.
Un altre motiu seria la possibilitat de caure en el
parany d'executar un programa <emphasis>avall de Troia</emphasis> &mdash;
que és un programa que utilitza els avantatges del vostre super-usuari per
comprometre la seguretat del vostre sistema d'amagat. Qualsevol
llibre d'administració de sistemes Unix tractarà amb més detall aquest
tema &mdash; considereu el llegir-ne un si el concepte us és nou.

</para><para>

Se us preguntarà el nom complet de l'usuari. Seguidament us preguntarà
un nom pel compte d'usuari, normalment el vostre nom o similar serà
suficient, de fet, serà el predeterminat. Finalment us preguntarà la
contrasenya del compte.


</para><para>

Si en qualsevol moment posterior a la instal·lació voleu crear un
altre compte, utilitzeu l'ordre <command>adduser</command>.

</para>
 </sect3>
 </sect2>

Reply to: