[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/boot-new/modules/timezone.xml
"En funció de la ubicació seleccionada a l'inici del procés d'instal·lació,
us mostrarà una zona horària o una llista de zones horàries relacionades
amb la ubicació. Si només es mostra una zona horària, trieu
<guibutton>Sí</guibutton> per a confirmar-la o trieu <guibutton>No</guibutton>
per seleccionar de la llista completa de zones horàries. Si es mostra una
llista, seleccioneu-ne la vostra zona horària o seleccioneu Altres per accedir
a la llista completa."

Aquest "Altres" del final, no hauria d'anar entre etiquetes <guibutton></guibutton>?

Orestes.
Reply to: