[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/boot-new/modules/ppp.xmlLa frase:

"Si el vostre ordinador no està connectat a una xarxa se us preguntarà
si voleu la resta del sistema utilitzant el PPP."

no l'acabo d'entendre. Segur que deia això l'original anglès? Si és així l'original és confús.

Orestes.

Reply to: