[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] manual://d-i/boot-new/modules/install.xmlEn/na Orestes Mas ha escrit:

"ja que us dectctarà..."

Perdó pel typo. Òbviament volia dir "ja que us detectarà..."

OrestesReply to: