[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/boot-new/modules/install.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- $Id: install.xml 18597 2004-07-27 16:30:48Z joeyh $ -->
 <sect2 id="debconf">
 <title>Preguntes durant la instal·lació del programari</title>

<para>

Els programes <command>apt-get</command> i <command>dpkg</command>
descarregaran, desempaquetaran i instal·laran cada un dels paquets
seleccionats amb el <command>tasksel</command> o l'
<command>aptitude</command>.

Si algun dels programes necessita més informació de l'usuari
la preguntarà durant el procés. Probablement també us interessarà
estar atents als missatges de sortida del procés, ja que us 
detectar qualsevol error d'instal·lació (tot i que se us preguntarà
per la confirmació d'errors que condicionin la instal·lació d'un paquet).

</para>

  <sect3 arch="powerpc" id="xserver">
  <title>Configuració del servidor d'X</title>

<para>

El programari del servidor d'X no calcula correctament alguns
dels paràmetres de vídeo dels iMacs i d'altres Macintosh.
En la configuració dels paràmetres de vídeo haureu de triar
l'opció 'Avançada'. Pel que fa al rang de sincronització
horitzontal del monitor, introduïu 59-63. Podeu deixar
el valor predeterminat del rang del refresc vertical.

</para><para>

El dispositiu del ratolí s'hauria de definir com
<userinput>/dev/input/mice</userinput>.

</para>
  </sect3>
 </sect2>

Reply to: